محاکمه شیخ عیسی قاسم تا ۲۴ اسد به تاخیر افتاد

ISAبه اساس گزارش سارنوالی بحرین محاکمه شیخ عیسی قاسم به دلیل عدم حضورش در دادگاه به تاریخ ۲۴ اسد به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سارنوالی بحرین اعلام کرد جلب برای شیخ عیسی قاسم فرستاده شده اما فرزندش از گرفتن آن امتناع کرد.

همچنان بخاطر عدم حضورهیچ یک از متهمین پرونده جلسه دادگاه تا جلسه دیگر به تاخیر افتاد.

جلسه دیگر دادگاه به تاریخ ۱۴ اگست(۲۴ اسد) تعیین شده است.

دستگاه قضایی این کشور شیخ قاسم بزرگترین رهبر شیعیان این کشور را به پولشویی و کمک به تروریسم متهم کرده است.

مردم بحرین دور منزل شیخ عیسی قاسم جمع شده و اعلام کردند که با جان خود از وی دفاع خواهند کرد.

دستگاه قضایی بحرین پیش از این بزرگترین رهبر شیعیان این کشور را از کشور تبعید نموده بود.