محاصره بیت‌المقدس توسط نظامیان اسرائیلی

یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصیشمار زیادی از نظامیان اسرائیلی مناطق مختلف شهر بیت المقدس اشغالی را به محاصره کامل خود درآوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ده‌ها نفر از نیروهای ارتش و ماموران پولیس اسرائیل در اطراف دروازه‌های بخش قدیمی شهر قدس از جمله «باب العامود» و «باب الساهره» مستقر شده و جوانان فلسطینی را بازرسی کردند.

ماموران پولیس اسرائیل چندین پست بازرسی سیار در محله «الطور» و شهرک «سلوان» و سرک «الزهراء» قدس برپا کردند.