شفاخانه های کشور مجهز با شیوه تداوی از راه دور

سیستم فایبر نوری تمام شفاخانه های کشور را به مراکز بزرگ تحقیقات علمی و طبی  وصل می سازد تا بتوان از تحارب پیشرفته روز مستفید شوند.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرارداد این برنامه جدید به ارزش چهار میلیون دالر امریکایی میان مقامات وزارت صحت عامه و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضاء رسید.

دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه حین امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت که تعداد از شفاخانه ها و مراکز صحی کشور با تکنالوژی پیشرفته مجهز می گردند تا داکتران و متخصصین، در تداوی و معاینات مریضان خویش از وسایل تخنیکی پیشرفته به ویژه در مناطق دور دست کشور استفاده نمایند.

وی افزود، طی سه سال آینده، ۷۸ شفاخانه و انستیتوت علوم صحی کشور به هزینه ۴ میلیون دالر امریکایی به فایبرنوری وصل خواهد شد که از این میان در سال روان حدود ۱۵ شفاخانه تحت پوشش این برنامه قرارخواهد گرفت.

به گفته او، این تکنالوژی زمینه را برای برنامه تداوی از راه دور فراهم می نماید که توسط آن، دوکتوران و متخصصین در تشخیص و تداوی مریضان از راه دور با هم دیگر به تبادل اندوخته های شان  میپردازند.

همچنان در این نشست  انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت  تکنالوژی معلوماتی در زندگی مردم نقش به سزایی را ایفا نموده  که خوشبختانه امروز این روند در افغانستان در حال توسعه و انکشاف سریع میباشد.

در حال حاضر برنامه تداوی از راه دور در چهار مرکز صحی کشور راه اندازی گردیده است که این شفاخانه ها شامل شفاخانه ولایتی بدخشان، ولایتی بامیان و شفاخانه طبی فرانسه برای اطفال (FMIC) میباشد.

این شفاخانه ها توسط برنامه تداوی از راه دور با شفاخانه آغاخان در شهر کراچی  پاکستان وصل میگردند و قبل از این  شفاخانه صحت طفل اندراگاندی  با مراکز معتبر صحی درشهر های  لکنهو و چاندیگر کشور هندوستان وصل  گردیده بود، که اینک از آن به صورت مستمر استفاده می شود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *