مجلس عربستان و مصوبات مسخره

۱۴ عقرب ۱۳۹۳

اتخاذ تصمیم جدید در خصوص “کف زدن” در مجلس شورای عربستان موجی از تمسخر را در میان کاربران شبکه های اجتماعی برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفاع محمد بن عبدالله المهنا، سخنگوی مجلس شورای سعودی، از کف زدن در مجلس بعد از آن صوت گرفت که این عمل با موجی از تمسخر در شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

المهنا گفت: تصمیم برای کف زدن زیر سقف مجلس در قالب یک مصوبه نبود، بلکه پیشنهاد ناصر بن زيد بن داود از اعضای مجلس بود که در صحن علنی مطرح شد و جزء مفاد دستور کاری مجلس در آن جلسه نبود.

مجلس شورای عربستان در جلسه یکشنبه خود اجازه کف زدن در داخل مجلس را صادر کرد که با موجی از تمسخر در بین کاربران عربستانی در شبکه های اجتماعی در اینترنت مواجه شد و این کابران گفتند: نمایندگان در مجلس شورای سعودی به مسائلی می پردازند که اساسا ارتباطی با زندگی شهروندان ندارد.

در چارچوب اجرای این تصمیم، مجلس شورا سعودی روز گذشته شاهد سه بار کف زدن بود که یک بار بعد از تصویب یک مصوبه، بار دوم بعد از پایان سخنان شاهزاده موضی بنت خالد بن عبدالعزیز و بار سوم بعد از پایان نطق حنان الاحمدی از اعضای مجلس بود.

عربستان،

مجلس،

مسخره،

مصوبات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.