مجلس خواهان رسیده گی جدی به حادثه کمپنی شد

160409084347_afghanistan_parliament__640x360_arg_nocreditنماینده گان مجلس ضمن محکوم کردن حمله انتحاری بر کاروان افسران آکادمی پولیس ولایت میدان وردک در کمپنی شهر کابل، خواهان رسیده گی جدی به این قضیه شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساعت امتیازی نشست امروز (۱۲سرطان) مجلس نماینده گان به محکوم و تقبیح کردن حمله انتحاری روز پنجشنبه گذشته اختصاص یافت.

نماینده گان در اظهارات خود این حمله را یک لکه ننگ در کارکرد مقام های امنیتی و دفاعی کشور دانسته و خواهان جوابگویی این افراد در قبال حمله یادشده شدند.

شماری از نماینده گان کارکرد بعد از حمله رهبران حکومت وحدت ملی از جمله حج عمره رئیس جمهور را در شرایط فعلی بیجا دانسته و خواهان رسیده گی جدی به این حمله شدند.

نماینده گان همچنین از کارکرد هیئت های گذشته گماشته شده از سوی حکومت برای رسیده گی به قضیه های بزرگ را زیر سوال برده و تاکید داشتند که حکومت در این راستا ضعیف عمل کرده است.

به اعتقاد نماینده گان انتقال تعداد زیادی از افسران پولیس بدون در نظر گرفتن مسایل امنیتی در روز روشن، خود موردی است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و عاملین آن نیز معرفی شده و به پنجه قانون سپرده شود.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس در پایان ساعت امتیازی اظهار داشت که تا حال بررسی های هیئت تعیین شده برای رسیده گی به کشته شدن شیرولی وردگ، عضو پیشین مجلس مشخص نشده و معلوم نیست که بررسی ها در مورد حمله بر افسران آکادمی پولیس نیز اعلام می شود یا نه؟

وی به نماینده گی از مجلس نماینده گان تاکید کرد که حکومت باید به صورت جدی حمله بر کاروان افسران آکادمی پولیس میدان وردک را بررسی کند.

گفتنی است که در نتیجه حمله انتحاری بر کاروان افسران آکادمی پولیس میدان وردک در منطقه قلعه حیدرخان کابل، ۳۳ پولیس کشته و بیش از ۷۰ تن دیگر زخمی شد.

این حمله از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به شدت محکوم شده و مردم عادی نیز به مانند رهبران حکومت این حمله را محکوم کردند.

حال باید دید که تاکید بر بررسی پرونده حمله های انتحاری و انفجاری در کشور، آیا این پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرند و اینکه نتیجه آن در اختیار مردم قرار داده می شود یا نه؟