مجتهد فعال تویتری عربستان بعضی از روابط پنهانی عربستان و اسرائیل را افشا می کند

۷ اسد ۱۳۹۵

JamNewsImage11503769فعال تویتری معروف به نام مجتهد که ارتباط خوب و نزدیکی با برخی  از مسئولان عربستان دارد زوایای جدیدی از روابط  پنهانی میان برخی از مسئولان عربستانی واسرائیلی را افشا کرد

مجتهد در تویتر خود گفت: سفر رسمی مسئول عربستانی انور عشقی به اسرائیل توسط دربار پادشاهی انجام شده است. و این سفر یک گام برای میانجیگری و جلب اعتماد امریکا نسبت به محمد بن سلمان محسوب می شود تا وی جایگزین مناسبی برای محمد بن نایف باشد

مجتهد در توییتی دیگر در باره ی روابط خوب اسرائیل و عربستان گفت:برخی افراد احمق اسامی چند جاسوس موساد در عربستان را به محمد بن نایف دادند اما این افراد خود بازداشت شده و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند و جاسوسان ذکر شده بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه دادند

وی در جایی دیگر گفت:روابط بن نایف با اسرائیل بسیار عمیقتر و قدیمیتر از روابط محمد بن سلمان است ولی همیشه پنهانی بود چون هدف از آن هماهنگی امنیتی جامع است و نه عادی سازی روابط .

وی افزود : مسئولان اسرائیلی با هوشیاری خاصی هردو شخص را مدیریت کرده تا به هردو هدف ذکر شده (عادی سازی روابط با محمد بن سلمان و هماهنگی امنیتی جامع با محمد بن نایف) برسند و برای رسیدن به این اهداف به هر یک از آنها القا میکنند که مهمتر از دیگری است

آمریکا،

اسرائیل،

افشا،

پنهان،

عربستان،

مجتهد،

میانجیگری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed