اسد ۲۲, ۱۳۹۹

مجتهد فعال تویتری عربستان بعضی از روابط پنهانی عربستان و اسرائیل را افشا می کند

JamNewsImage11503769فعال تویتری معروف به نام مجتهد که ارتباط خوب و نزدیکی با برخی  از مسئولان عربستان دارد زوایای جدیدی از روابط  پنهانی میان برخی از مسئولان عربستانی واسرائیلی را افشا کرد

مجتهد در تویتر خود گفت: سفر رسمی مسئول عربستانی انور عشقی به اسرائیل توسط دربار پادشاهی انجام شده است. و این سفر یک گام برای میانجیگری و جلب اعتماد امریکا نسبت به محمد بن سلمان محسوب می شود تا وی جایگزین مناسبی برای محمد بن نایف باشد

مجتهد در توییتی دیگر در باره ی روابط خوب اسرائیل و عربستان گفت:برخی افراد احمق اسامی چند جاسوس موساد در عربستان را به محمد بن نایف دادند اما این افراد خود بازداشت شده و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند و جاسوسان ذکر شده بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه دادند

وی در جایی دیگر گفت:روابط بن نایف با اسرائیل بسیار عمیقتر و قدیمیتر از روابط محمد بن سلمان است ولی همیشه پنهانی بود چون هدف از آن هماهنگی امنیتی جامع است و نه عادی سازی روابط .

وی افزود : مسئولان اسرائیلی با هوشیاری خاصی هردو شخص را مدیریت کرده تا به هردو هدف ذکر شده (عادی سازی روابط با محمد بن سلمان و هماهنگی امنیتی جامع با محمد بن نایف) برسند و برای رسیدن به این اهداف به هر یک از آنها القا میکنند که مهمتر از دیگری است