سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

مجارستان: پناهجویان غیر قانونی را بازداشت خواهیم کرد

0,,16590424_303,00ویکتور اوربان نخست وزیر راست گرای مجارستان از اتحادیه اروپا خواست تا برای فرونشاندن سیل پناهجویان سوری که در حال مهاجرت به کشورهای اروپایی هستند مبلغ ۳.۴ میلیارد دالر را در اختیار کشورهای همسایه سوریه قرار دهد تا سهم بیشتری از بار اسکان پناهجویان را تقبل کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از «بلید» اوربان که به شدت مهاجرستیز است، ادعا دارد که حمایت مالی ترکیه، لبنان و اردن به پایان بحران مهاجرت به اروپا منجر خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری «بیلد» آلمان گفت: اگر هر یک از کشورهای اروپایی به سهم خود یک درصد به بودجه اتحادیه اضافه کنند و یا اتحادیه اروپا تنها یک درصد از بودجه خود را به امر مهاجرت اختصاص دهد، هزینه این کمک مالی تامین خواهد شد.

اوربان در ادامه مدعی شد: مهاجرینی که از مقصد لبنان، اردن و ترکیه می آیند باید با این کشورها باز گردند چرا که دیگر خطری آنها را تهدید نمی کند. این مردم نه به دنبال امنیت بلکه در جستجوی زندگی بهتر به اروپا می آیند. کشور مجارستان از تاریخ ۱۵ ماه میلادی سپتامبر قوانین سختی را علیه آنها اجرا خواهد کرد.

مجارستان از ابتدای سال میلادی جاری محل ترانزیت ۱۵۰ هزار پناهجویی بوده که با فرار از بحران های خاورمیانه عازم کشورهای اروپای غربی نظیر آلمان هستند. در این مدت، دولت بوداپست نه تنها با حصاربندی مرزهای خود راه مهاجرت این پناهجویان را سد کرده بلکه از اهانت به دین و فرهنگ آنها نیز کوتاهی نکرده تا آنجا که اوربان چندی پیش طی سخنانی که خشم برخی از کشورهای اروپایی را نیز در پی داشت، سیل مهاجرین مسلمان به اروپا را تهدیدی برای مسیحت عنوان کرد.

دولت بوداپست اعلام کرده که از هفته آتی هر کسی را به طور غیر قانونی وارد حریم مجارستان شود بازداشت خواهد کرد. در این میان، انتظار می رود که امروز شنبه اغلب کشورهای اروپایی شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از پناهجویان سوری باشند.