متن موافقتنامه سه جانبه چابهار آماده امضا است

۲۴ حمل ۱۳۹۵

نشست نهایی سازی موافقتنامه سه جانبه چابهار میان افغانستان، هند و ایرانوزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که متن موافقتنامه سه جانبه چابهار میان افغانستان، هند و ایران نهایی شده و آماده امضا می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، متن موافقتتامه سه جانبه چابهار برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین المللی در دومین نشست تخنیکی میان نمایندگان کشور های افغانستان، هند و ایران در دهلی هند نهایی شده است.

در این نشست به نمایندگی از افغانستان، نمایندگان وزارت های امور خارجه، تجارت و صنایع، مالیه، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و سفارت افغانستان در دهلی جدید اشتراک کردند.

ریاست هیئت مذاکره کننده از جانب افغانستان را وحیدالله ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، به دوش داشت.

بندر چابهار در ولایت سیستان بلوچستان، در جنوب شرق جمهوری اسلامی ایران موقعیت داشته که استفاده از بندر یاد شده میتواند باعث توسعه تجارت دریایی میان کشورهای منطقه گردد.

استفاده از بندر چابهار میتواند کاهش چشمگیری را در زمان و قیمت انتقال اموال تجارتی کشورهای منطقه به وجود آورده و بر علاوه اتصال کشورهای آسیای جنوبی با آسیای مرکزی، کشورهای خلیج و آسیای مرکزی و حوزه قفقاز را نیز با هم وصل نماید.

در این نشست، نمایندگان کشورهای اشتراک کننده روی موضوعاتی که در نخستین نشست تخنیکی چابهار در سپتامبر ۲۰۱۵ در تهران نهایی نگردیده بود، بحث و تبادل نظر نموده و پس از نهایی شدن متن مسوده موافقتنامه، هر سه جانب توافق نمودند تا یک کمیته فرعی در چارچوب موافقتنامه یاد شده ایجاد و پروتوکول های ترانزیتی، بندری، موضوعات گمرکی و امور قنسولی را بعد از امضای موافقتنامه، در مدت شش ماه تهیه نمایند.

در اخیر، رؤسای هیئت های مذاکره کننده هرسه کشور متن نهایی موافقتنامه چابهار را مهر تأیید گذاشتند و با توجه به اهمیت استراتیژیک این موافقتنامه، توافق نمودند که ادارات ذیربط و با صلاحیت شان تلاش خواهند نمود تا موافقتنامه یاد شده به سطح مقامات عالیرتبه هرسه کشور به شکل رسمی آن تا دو ماه آینده به امضا برسد.

امضا

چابهار

سه جانبه

متن

موافقتنامه

نهاییی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed