متن ضمانت خط اوباما برای لویه جرگه – پیمان امنیتی

۳۰ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / میز امنیت

قصر سفيد

واشنگتن

٢٠ نومبر ٢٠١٣

جلالتمآب حامد کرزی

رئيس جمهوری اسلامی افغانستان

آقای رئيس جمهور:

مسرت دارم که ما روی متن قرارداد دوجانبه امنيتی که زمينه تحقق همکاری های استراتيژيک ميان ايالات متحده امريکا و افغانستان را فراهم ميکند، به موافقت رسيديم. اين قرارداد مبين يک توافق نيرومند ميان کشور های ما بوده و بنياد ادامه همکاری های ما برای ايجاد يک آينده بهتر برای افغانستان را ميگذارد. اين قرارداد فصل جديدی را برای همکاری ها پس از سال 2014 که ماموريت بين المللی کمک به امنيت يا آيساف به پايان خواهد رسيد و شمار نيروهای امريکائی جداً کاهش خواهد يافت و افغانستان به عنوان يک کشور دارای حاکميت مسئوليت تامين امنيت خود را با حمايت جامعه جهانی به دوش خواهد گرفت، می گشايد. با آغاز اين فصل جديد، نقش امريکا به عنوان يک همکار در حمايت از افغانستان ادامه خواهد يافت.

در اين قرارداد، ما در ساحات آموزش، مشورت و کمک به نيروهای امنيتی افغان با شما همکاری کرده و روی يک ماموريت کوچکتر و دقيق مبارزه با تروريزم در حاليکه به تقويت توانائی های ضد تروريزم افغانستان ادامه ميدهيم، متمرکزخواهيم بود. ما منتظر نهائی شدن هرچه زودتر اين قرارداد هستيم.

ميدانم که شما همواره تلاش کرده ايد تا مردم افغانستان از اثرات و آسيب های جنگ در افغانستان مصئون باشند و نگرانی شما را مخصوصاً در ارتباط به موضوع حساس مصئونيت و محرميت خانه های مردم افغانستان درک ميکنم. در گذشته، مخصوصاً در همين اواخر، ما تلاش های خود را دو برابر ساختيم تا نيروهای ما به خانه های مردم افغانستان احترام گذاشته و عمليات نظامی ما مطابق قوانين افغانستان انجام شود. ما به تلاش های خود برای احترام به عزت و وقار مردم افغانستان در خانه های شان و زندگی روزمره آنها همانگونه که ما وقار و زندگی مردم امريکا را ميخواهيم، ادامه خواهيم داد.

مردان و زنان زياد کشور من در وظيفه محافظت از افغانها جان های شانرا قربانی کرده و يا جراحت شديد برداشته اند و ما از اين قربانی های فراوانی که آنها و مردم افغانستان متقبل شده اند، قدردانی ميکنيم. همانگونه که در اين قرارداد تذکر يافته است، نيروهای ايالات متحده به منظور اجرای عمليات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثنای موارد فوق العاده خاص، داخل نمی شوند و آن هم تنها در حالاتی خواهد بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امريکائی باشد.

ايالات متحده امريکا به تعهد خويش به استقلال، تماميت ارضی و وحدت ملی افغانستان طوريکه در موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتيژيک ميان دو کشور تذکر رفته است، همچنان پابند بوده و به حاکميت ملی افغانستان احترام ميگذارد.

با احترام

بارک اوباما

رئيس جمهوری ايالات متحده امريکا

استراتژیک

امریکا

اوباما

پیمان

کرزی

لویه جرگه

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.