مبارزه جدی با دشمنان مردم افغانستان

10687016_701387209937524_4085315778123282520_nرئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن حملات انتحاری در کشور، اظهار داشت که حکومت افغانستان با دشمنان مردم و آنانیکه به جنگ ادامه می دهند، مبارزه جدی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، دیروز (۱۱جدی) دو حمله انتحاری در کابل و پکتیکا صورت گرفت که در نتیجه، شماری از شهروندان کشور کشته و زخمی شدند.

به همین منظور، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور این حملات را محکوم کرده و گفته است که حمله به مراکز عامه و کشتار افراد بی گناه، جنایت نابخشودنی بوده که در هیچ دین و آئینی توجیه ندارد.

رئیس جمهور افزود آنانیکه مردم بی گناه افغانستان را به خاک و خون می کشانند، در مذاکرات صلح نزد مردم و دولت افغانستان جایگاهی ندارند.

آقای غنی همچنین به این افراد هشدار داد که «حکومت افغانستان تا زمان محو و نابودی کامل آنانیکه سلاح خود را به زمین نمی گذارند و به جنگ علیه مردم ما ادامه میدهند، به مبارزه خواهد پرداخت.»