لوی درستیز ترکیه وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی دیدار کرد

12898420_967263063349936_6473521195313692805_oهولوسی آکار، لوی درستیز ترکیه در راس یک هیات عالی رتبه امروز وارد کابل شد و با “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیدار که در ارگ انجام شد، آقای هولوسی آکار، سلام ها و تمنیات نیک رئیس جمهور و صدراعظم  کشورش را به رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان تقدیم کرد.

وی گفت که دوستی میان افغانستان و ترکیه نه تنها دوستی میان حکومت های دو کشور بلکه دوستی میان مردمان دو کشور نیز است و ترکیه این دوستی را به دیده قدر می بیند و با این روابط و مشترکات ارزش های مشترک نیز ایجاد شده است.

لوی درستیز ترکیه افزود که روابط میان دو کشور یکجا با همکاران بین المللی بخصوص در چوکات سازمان ناتو ستراتیژیک و عمیق می باشد.

12440235_967263173349925_3573294972026720495_o

آقای هولوسی آکار گفت که ترکیه برضد تروریسم در داخل و منطقه مبارزه می کند و از اینکه افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم در خط مقدم قرار دارد، ستایش کرد.

وی اطمینان داد که کشورش به همکاری های نظامی و امنیتی خویش با افغانستان در چوکات ناتو ادامه می دهد.

همچنی رئیس جمهور غنی روابط میان افغانستان و ترکیه را دیرینه و عمیق خواند و خاطر نشان کرد که بنیاد اساسی اردو در افغانستان به اساس استفاده از تجارت ترک ها گذاشته شده است.

رئیس جمهور از همکاری های دوامدار ترکیه به افغانستان در عرصه های مختلف بخصوص در زمینه تامین امنیت در چوکات ناتو، آیساف و ماموریت حمایت قاطع قدردانی کرد.

اشرف غنی در مورد چگونگی پیشرفت کنفرانس وارسا که قرار است بخاطر تعهدات تازه جامعه بین المللی به افغانستان دایر گردد، صحبت کرد و از همکاری اردغان رئیس جمهور ترکیه در جلب حمایت های بیشتر بین المللی به افغانستان ابراز امتنان نمود.

رئیس جمهور گفت که بخاطر افزایش همکاری های دو جانبه و آماده گی های بیشتر دو کشور در کنفرانس وارسا، وزارت های دفاع دو کشور با همدیگر بحث های بیشتر نمایند.