لوگر و پکتیا کمترین انکشاف شهری داشته است

۲۴ جدی ۱۳۹۴

naderi-665x444سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی کشور به ولایت های لوگر و پکتیا سفر کرد و تعهد حکومت را برای توسعۀ نظام شهری در این ولایت ها اعلام نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر شهرسازی می گوید که در ولایت های لوگر و پکتیا طی ۱۴ سال گذشته کمترین انکشاف شهری صورت گرفته است.

سید سعادت منصور نادری، در این سفر تاکید کرد که وزارت شهرسازی در بخش سکتور شهری و توسعۀ پروژه‌هایی مانند ساخت جاده‌ها، سیستم آب‌رسانی، برق و دیگر پروژه‌های بنیادی در ولایت‌های لوگر و پکتیا کار بیش‌تر خواهد کرد.

وزیر شهرسازی روز گذشته به ولایت‌های لوگر و پکتیا ضمن بازدید با والیان، نمایند‌گان و بزرگان قومی این ولایت‌ها وعده همکاری جدی در انکشاف شهر این ولایات داد.

آقای نادری، ولایت لوگر را از لحاظ جغرافیایی با اهمیت و غنی از معادن خواند و گفت: در طول ۱۴ سال گذشته در سایر بخش‌های آن، به ویژه سکتور شهری و انکشاف شهرها توجه صورت نگرفته و وضعیت شهرها که از خواسته‌های ابتدایی زنده‌گی شهرنشینی است، قابل پذیرش نیست.

وزیر شهرسازی با اشاره به رشد اقتصادی شهرها و ولسوالی‌ها در این ولایت افزود که باید تحرک اقتصادی بین شهرها و ولسوالی‌ها ایجاد شود تا در آینده زمینۀ خدمات شهری بیش‌تر مساعد گردد.

به گفته وی از ۱۰ هزار اپارتمان که کشور چین برای ساختن آن وعده کرده هفت هزار آن در ولایت‌ها، به ویژه در مرکز لوگر ساخته خواهد شد.

همچنین حلیم فدایی، والی لوگر می گوید که تا کنون روی ساحات سبز، پارک‌های تفریحی، جاده‌های اسفالت‌شده و شبکه‌های آب‌رسانی و وضعیت شهری در این ولایت کار نشده اظهار نارضایتی کرده گفت که ۸۹ درصد برنامه‌های شهری و شهرداری در لوگر تطبیق نشده‌است.

وزیر شهرسازی در ادامۀ سفرش به ولایت پکتیا نیز با والی، نمایند‌گان و بزرگان قومی آن ولایت دیدار کرده در مورد چالش‌های شهری گفت‌گو کرد.

وی گفت: پکتیا هم تا کنون از ابتدایی‌ترین امکانات شهری برخوردار نیست و در ۱۴ سال گذشته دولت مرکزی به هیچ بخش این ولایت توجه نکرده‌است.

وی به مردم پکتیا وعده سپرد که برنامه‌های تفصیلی، استراتیژی شهر گردیز و دیگر بخش‌های آن ولایت را تکمیل نموده به دست‌رس‌شان قرار خواهد داد تا ساخت و ساز شهری صورت گیرد.

سید سعادت منصور نادری از والی پکتیا تقاضا کرد تا تجاران آن ولایت را به سرمایه‌گذاری در بخش سکتور شهری و ایجاد شهرک‌های معیاری تشویق کند تا هم توسعۀ شهری صورت گیرد و هم زمینۀ کار به مردم ایجاد شود.

نادری به مردم پکتیا تعهد سپرد که تا ماه حمل سال آینده کار پروژۀ شبکۀ آب‌رسانی آشامیدنی که جواب‌گوی نیاز ۸۰ درصد مردم گردیز است، آغاز خواهد شد.

انکشاف ،

پکتیا ،

شهرسازی،

کمترین،

لوگر،

نادری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed