لغو جواز ۲۳۰ شرکت حمل و نقل

۲۲ ثور ۱۳۹۵

131016103520_ahmadyama1بعد از حادثه مرگبار سه روز پیش در شاهراه کابل ـ قندهار، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ۲۳۰ شرکت ترانسپورتی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون اول ریاست اجرائیه، وزیر ترانسپورت و مسوولین حمل و نقل کشور امروز (22ثور) در نشستی، علل افزایش حوادث ترافیکی در کشور به ویژه شاهراه ها را بررسی کردند.

در این میان، محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی استفاده از مواد نشه آور، نامنی، تیزرانی و خرابی سرک ها از جمله عوامل حوادث ترافیکی دانست.

وی گفت که ناامنی و ترس راننده گان باعث شده است تا آنها برای رسیدن به هدف و مقصدشان، با سرعت بالا راننده گی کنند که این سرعت با خرابی سرکها، باعث حوادث ترافیکی می شود.

بتاش اظهار داشت که بسیاری از رانندگان در شاهراه ‌ها چرس استفاده می کنند و در حالت نشه رانندگی می ‌کنند که خود در افزایش حوادث نقش دارد.

در عین حال، انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه از عدم رسیده گی اداره بیمه به راننده گان و مسافران انتقاد کرده و گفت که سیستم بیمه در کشور فعال نیست.

وی از مقام ها خواست تا برای کاهش حوادث ترافیکی از تمام امکانات شان استفاده کنند.

در این حال، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی بیان داشت که از میان ۹۴۳ شرکت ترانسپورتی، جواز فعالیت ۲۳۰ شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین ترافیکی لغو شده است.

جواز این تعداد شرکت های حمل و نقل در حالی لغو می شود که شاهراه های کشور به ویژه شاهراه کابل ـ هرات از جمله جاده های عمده مرگ برای مسافران تبدیل شده است.

سه روز پیش نیز در نتیجه برخورد موترهای مسافربری با یک تانکر تیل در ولسوالی مقر ولایت غزنی در شاهراه کابل ـ قندهار 73 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر نیز زخم برداشته بود.

امکانات،

ترافیکی،

جواز

حوادث،

قوانین،

مرگبار،

نقل،

هوانوردی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed