كاهش 30 درصدي ثبت جرايم در دادستاني هرات

۱۸ میزان ۱۳۹۲

مسئولان دادستاني هرات ميگويند: بررسي هاي آنان نشان ميدهد كه جرايم  خشونت باروحوادث نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گل احمد رامش معاون دادستاني هرات گفت: درشمار جرايم  و دوسيه هاي ثبت شده نزد اداره دادستاني هرات نسبت به قضاياي سال گذشته 30 درصد كاهش به عمل آمده است.

وي ميگويد: طي شش ماه اول سال جاري 898 دوسيه  جرايم گوناگون را دادستاني هرات بررسي تحقيق و محول دادگاه هرات نموده است درحاليكه اين آمار درسال گذشته به بيش از 1100 دوسيه ميرسيد.

به گفته معاون دادستاني هرات ، درقضاياي همچون لت وكوب و حادثات ترافيكي نسبت به گذشته كاهش موارد مشاهده ميگردد.

 رامش گفت : اين درحالي است كه درموار خشونت و قتل هاي زنان درهرات افزايش رونما شده است.

مسئولان دادستاني هرات ميگويند: علت اصلي افزايش موارد ثبت شده خشونت عليه زنان ، بلند رفتن آگاهي هاي حقوقي آنان درجامعه نسبت به گذشته است.

به گفته آنان ، هنوز هم رواج هاي ناپسند ، وعنعنات جامعه سنتي افغانستان ازجمله عوامل ديگر افزايش موارد خشونت وقتل هاي زنان پنداشته ميشود.

اين درحاليست كه معاون دادستاني هرات ميگويد: اداره آنان نظر به سرعت ، كيفيت و تعداد دوسيه هاي بررسي شده ، ازسوي مركز مقام اول را درسراسر افغانستان بدست آورده است.

درحالي مسئولان دادستاني هرات ازكسب مقام اول درسراسر افغانستان خبر ميدهند كه گفته ميشود دستگاه عدلي وقضايي افغانستان ازجمله فاسد ترين ادارات كشور بشمارميرود.

30 درصدی

جرائیم

کاهش

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.