کاهش ۳۰ درصدی ثبت جرایم در دادستانی هرات

مسئولان دادستانی هرات میگویند: بررسی های آنان نشان میدهد که جرایم  خشونت باروحوادث نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گل احمد رامش معاون دادستانی هرات گفت: درشمار جرایم  و دوسیه های ثبت شده نزد اداره دادستانی هرات نسبت به قضایای سال گذشته ۳۰ درصد کاهش به عمل آمده است.

وی میگوید: طی شش ماه اول سال جاری ۸۹۸ دوسیه  جرایم گوناگون را دادستانی هرات بررسی تحقیق و محول دادگاه هرات نموده است درحالیکه این آمار درسال گذشته به بیش از ۱۱۰۰ دوسیه میرسید.

به گفته معاون دادستانی هرات ، درقضایای همچون لت وکوب و حادثات ترافیکی نسبت به گذشته کاهش موارد مشاهده میگردد.

 رامش گفت : این درحالی است که درموار خشونت و قتل های زنان درهرات افزایش رونما شده است.

مسئولان دادستانی هرات میگویند: علت اصلی افزایش موارد ثبت شده خشونت علیه زنان ، بلند رفتن آگاهی های حقوقی آنان درجامعه نسبت به گذشته است.

به گفته آنان ، هنوز هم رواج های ناپسند ، وعنعنات جامعه سنتی افغانستان ازجمله عوامل دیگر افزایش موارد خشونت وقتل های زنان پنداشته میشود.

این درحالیست که معاون دادستانی هرات میگوید: اداره آنان نظر به سرعت ، کیفیت و تعداد دوسیه های بررسی شده ، ازسوی مرکز مقام اول را درسراسر افغانستان بدست آورده است.

درحالی مسئولان دادستانی هرات ازکسب مقام اول درسراسر افغانستان خبر میدهند که گفته میشود دستگاه عدلی وقضایی افغانستان ازجمله فاسد ترین ادارات کشور بشمارمیرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *