كاهش 10 درصدي عوايد گمرك هرات

۲۷ میزان ۱۳۹۲

عوايد گمرك هرات طي هشت ماه نسبت به زمان مشابه آن درسال گذشته حدود 10 درصد كاهش داشته است.

مسئولان گمرگ هرات ميگويند: با اين وجود آنان طي هشت ماه گذشته بيش از 11 ميليارد افغاني عوايد خالص را ازگمرك هرات جمع آوري كرده اند.

احمد تميم كاكررئيس گمرك هرات ميگويد: عوايد گمرك اين ولايت طي هشت ماه نسبت به زمان مشابه آن درسال گذشته كاهش حدود 10 درصدي داشته است.

وي ميگويد: با واين وجود آنان توانسته اند بيشترين عوايد گمركي را درسطح گمركات افغانستان جمع آوري و به خزانه دولت واريز نمايند.

كاكرگفت: عوايد گمرك هرات طي اين هشت ماه گذشته بيش از 11 ميليارد افغاني بوده است.

و همچنان كاهش تجارت درسطح افغانستان وولايت هرات را ازجمله عامل اصلي پايين آمد ميزان عوايد اداره اش عنوان نمود.

به گفته مسئولان رياست گمرك ولايت هرات، ادامه تحريم هاي جهاني عليه كشورايران ، كاهش واردات عراده جات سواري ، پايين آمدن ارزش تومان ايراني درمقابل سايرارزهاي خارجي دربازار افغانستان ازهمه مهمتر تداوم نا امني درمسيرشاهراه هاي منتهي به هرات ، ازجمله عوامل اصلي كاهش تجارت دراين ولايت بشمارميرود.

احمد تميم كاكر رئيس گمرك هرات همچنان افزود: طي هشت ماه گذشته 2500 محموله كالاي تجارتي را كمتر اززمان مشابه سال گذشته آنان محصول نموده اند.

درحالي مسئولان گمرك هرات ازكاهش 10 درصدي عوايد شان طي هشت ماه گذشته خبر ميدهند كه گفته ميشود نيمي از بازرگانان افغان درحال حاضر محموله هاي تجاري شان را ازطريق گمرك ولايت نيمروز وارد كشور مي كنند.

اين موضوع زماني اوج گرفت كه سال گذشته دولت ايران زمينه سرمايه گذاري و تجارت ازطريق بندرچابهار را براي تجارافغان مساعد ساخت.

اتاق تجارت

اقتصاد

صادرات

گمرک

هرات

واردات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.