قیمت تعیین شده تکت پروازی داخلی، گرانتر از سابق

با آنکه اداره هوانوردی اعلام کرده بود، قیمت تکت طیاره برای پروازهای داخلی را با درنظر داشت مشکلات مردم تعیین می کند؛ اما نرخ اعلام شده نشان می دهد که قیمت تکت بالاتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پیش از این قیمت تکت های داخلی به ویژه تکت کابل ـ هرات ـ کابل در حدود ۸۷ تا ۹۵ دالر بود؛ اما حالا قیمت این تکت در حدود ۱۰ دالر افزایش یافته است.

در خبرنامه اداره هوانوردی ملکی آمده است «نرخ های پیشنهادی شرکت های محترم داخلی که قبلآ به این اداره مواصلت ورزیده بود در جلسه تاریخی ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۸ پس از غور و بررسی با در نظر داشت مصارف طیارات سکتورهای مختلف با حضور نمایندگان شرکت های حمل و نقل هوایی آریانا و کام ایر بر اساس محاسبه هزینه عملیاتی شرکت های هوایی در سکتورهای مختلف، مورد تائید قرار گرفته و طی جدول ضمیمه جهت تطبیق به شرکت های هوایی ارقام گردید».

به نقل از خبرنامه:

۱- بدینوسیه به شرکت های هوایی داخلی و تمام شرکت های سیاحتی که تکت شرکت های هوایی را به فروش می رسانند هدایت داده می شود تا در مطابقت با قیمت های تعیین شده در سکتورهای پروازی شامل جدول اجراات نمایند. در صورتیکه شرکت های هوایی از قیمت های منظور شده تخلف ورزند، قانونا برخورد تادیبی صورت می گیرد و شرکت های سیاحتی متخلف حق فروش تکت را از دست داده و شرکت های هوایی داخلی موظف اند که امتیاز فروش تکت آنها را مسدود نمایند.

۲- همچنین به شرکت های هوایی هدایت داده می شود که سر از صدور مکتوب هذا، پالیسی تغییر تکت و انصراف از مسافرت را در مطابقت با ماده ۶۴ قانون هوانوردی ملکی تنظیم نموده و در ذیل تکت های صادره شان درج نمایند.

۳- شرکت های هوایی مکلف اند تا در تمام تکت های صادره، شماره تماس برای ثبت و اخذ شکایات مسافرین را درج نموده و به شکایت ها رسیدگی موثر نمایند.

این درحالی است که پیش از این مردم شکایات زیادی از بلند بودن قیمت تکت های هوایی داشتند که دیده می شود که به این شکایات هیچ توجهی نشده و اداره هوانوردی در همکاری با شرکت های هوایی، قیمت تکت را تعیین کرده است نه مشکلات مردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.