قوماندان برجسته شورشیان طالب کشته شد

130623171114_afgh_army_640x360_afp_nocreditدر نتیجه عملیات تدافعی نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز، یک فرمانده برجسته شورشیان همراه با هفت تن از افرادش کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله می گوید که این عملیات تدافعی دیشب در چند پوسته امنیتی ولسوالی قلعه ذال صورت گرفت.

این وزارت افزوده است که در این عملیات، قوماندان حقیار یکتن از افراد برجسته شورشیان طالب همراه با هفت تن از همکارانش کشته شد.

در خبرنامه این وزارت آمده است که حقیار رهبری حمله تهاجمی بر ولسوالی قلعه ذال را به دوش داشت.

به نقل از خبرنامه، اجساد این شورشیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

در عین حال، گزارشها حاکی از بازپس گیری ولسوالی قلعه ذال توسط نیروهای امنیتی است و شورشیان طالب نیز گفته اند که مرکز فرماندهی پولیس و شماری از پوسته های امنیتی در این ولسوالی را به تصرف درآورده اند.

اما مقام های محلی و امنیتی در رابطه به سقوط و یا عدم سقوط ولسوالی قلعه ذال معلومات نداده اند.