قوای افغان به وسایل و تعلیم و تربیه نیاز دارد

۷ قوس ۱۳۹۲

یگانه راه تامین صلح در افغانستان به پا ایستادن قوای امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سخنگوی وزارت دفاع کشور جنرال محمد ظاهر عظیمی در جریان سفر به مرکز پیمان ناتو در شهر بروکسل اظهار داشت با اطمینان گفته می تواند که یگانه راه تامین صلح در افغانستان به پا ایستادن قوای امنیتی این کشور می باشد.

به گفته او کمبود سلاح وسایل و تعلیم و تربیه نارسایی های اصلی قوای امنیتی افغان می باشد.

عظیمی افزود سال گذشته 70 درصد تلفات قوای امنیتی افغان در نتیجه انفجار ماین های کنار سرک و دیگر مواد انفجاری صورت گرفته است، او تاکید نمود که قوای افغان در عملیات خود موفق می باشند، ولی به وسایل و تعلیم و تربیه بیشتر نیاز دارند.

تعلیم و تربیه،

قوای افغان،

نیاز،

وسایل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.