قوای ارمنستان بحیث مربی در کشور میماند

۷ قوس ۱۳۹۲

قوای ارمنستان آماده اند بعد از 2014 در افغانستان به حیث مربی باقی بمانند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، وزیر دفاع ارمنستان می گوید قوای حامی صلح آن آماده اند بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 به حیث مربی در این کشور باقی بمانند.

سیران اوهانیان افزود، کشورش در این مورد پیام های رسمی فرستاده و قوای کشورش می توانند در بلند بردن ظرفیت قوای امنیتی افغان و جامعه مدنی در این کشور کمک کنند.

اوهانیان به خبرنگاران اظهار داشت یک تعداد از نظامیان کشورش تمایل دارند که به خدمت در افغانستان ادامه بدهند، ارمنستان از سال 2010 به اینسو در ماموریت حفظ صلح در افغانستان اشتراک دارند.

تعداد عساکر ارمنی در افغانستان به 126 نفر می رسد و این عساکر در شمال کشور تحت قومانده قوای آلمان کار می کنند.

ارمنستان،

بحیث،

کشور،

مربی،

میماند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.