قطع بودجه شورای عالی صلح!

هرچند گفته می شود رئیس جمهور غنی به کارکردهای شورای عالی صلح اعتماد ندارد و این کارکردها را رضایت بخش نمی داند، از قطع بودجه مالی این شورا خبر داده می شود.

منابع موثق به خبرگزاری خاورمیانه گفته اند که بودجه شورای عالی صلح که از منابع خارجی تمویل می شد، از امروز (۱۲حمل، اول اپریل) قطع شده است.

به گفته این منابع، در صورت قطع بودجه شورای عالی صلح، حقوق کارمندان و مقام های عالی رتبه شورای عالی صلح در ماه آینده پرداخت نخواهد شد.

در عین حال، اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح به خبرگزاری خاورمیانه گفت معطل ماندن طرح استراتیژی صلح افغانستان در شورای امنیت و عدم تعیین رئیس شورای عالی صلح، با سال مالی کشورهای حامی همزمان شده و دلیلی است برای قطع بودجه شورای عالی صلح.

وی افزود که در این رابطه با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت صحبت شده و قرار است تا در صورت عدم تامین بودجه، از منابع دیگر مصارف شورای عالی صلح تامین شود.

با این حال، قاسمیار تصریح کرد که عدم بودجه در کارهای شورای عالی صلح اخلال ایجاد می کند و باعث کندی کارهای این شورا خواهد شد.

عضو شورای عالی صلح بیان داشت که کشورهای حامی زمانی کمک های مالی خود را زمانی جاری می سازند که رئیس شورای عالی صلح تعیین شده و طرح استراتیژی صلح نیز تائید شده و در اختیار حامیان قرار گیرد.

از سویی هم منابع موثق گفته اند که رئیس جمهور از ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح رضایت ندارد؛ اما اسماعیل قاسمیار اظهار داشت که تا حال از این گفته های رئیس جمهور به شورای عالی صلح چیزی گفته نشده است.

به گفته وی، شورای عالی صلح بر اساس یک لویه جرگه به وجود آمده و در مدت ۵ سال گذشته در حدود ۲/۶ میلیون دالر مصارف و بودجه داشته که در این مدت فعالیت های قابل ملاحظه ای نیز انجام داده است.

قاسمیار در حالی که روند صلح افغانستان را پیچیده دانست، اظهار داشت که صداقت کشورهای منطقه و همسایه امر مهمی در تطبیق صلح در کشور است.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که مردم و نماینده گان مجلس از کارکردهای شورای عالی صلح رضایت ندارند و این نهاد را تنها یک نهاد مصرفی با بودجه هنگفت می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *