قطر امروز میزبان نشست صلح افغانستان خواهد بود

139312040843122094802924قرار است امروز نشستی با اشتراک نمایندگان طالبان، افرادی از جامعه مدنی جمهوری اسلامی افغانستان و برخی از نمایندگان پارلمان کشور در قطر برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با این حال “شکیب مستغنی”، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور به رسانه گفته است که دولت افغانستان در این نشست نماینده‌ی نمی‌فرستد.

به گفته آقای مستغنی از نظر دولت افغانستان، نشست چهارجانبه‌ نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا رسمیت دارد و سایر نشست ها رسمیت ندارد.

تاکنون مشخص نشده است از اعضای پارلمان افغانستان چه کسانی در این جلسه شرکت خواهد کرد.

گفتنی است که دومین نشست نمایندگان چهارجانبه صلح افغانستان چند روز قبل در کابل برگزار شد و در آن اشتراک کنندگان از “گروه‌های طالبان” خواستند با دولت افغانستان گفتگو کند.

از طرفی هم رسانه‌ ها در مورد اشتراک کنندگان طالبان تاکنون چیزی گزارش نکرده اند که در جلسه امروزی دوحه، از کدام “گروه طالبان” اشتراک خواهند کرد اما واشنگتن پست نوشته است که نمایندگان طالبان در این جلسه از جناح ملامنصور است.

گفته می شود که نشست امروزی به ابتکار یک نهاد بین المللی موسوم به “پگواش” برگزار می‌شود. این نهاد قبلاً نیز یک نشست‌ را به ارتباط صلح افغانستان برگزار کرده بود.