قصد فرانسه برای تعویق فروش ۳۶ جنگنده به قطر

مقام های فرانسه اعلام کرده اند که فرانسه بدلیل حمایت قطر از داعش قصد دارد تا قرارداد فروش ۳۶ هواپیماهای جنگنده را به قطر را تا پایان سال ۲۰۲۰ به تعویق بیاندازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اظهارات پس‌از حمله تروریستی داعشی‌های بازگشتی به فرانسه و نگرانی این کشور از اقدامات گروه‌های تروریستی، توسط سفیر فرانسه در قطر بیان شده است.

سفیر فرانسه در قطر در تماس تلفنی با شبکه‌ی النیل مصر عنوان کرد که این اقدام فرانسه را از یک طرف پاسخ محکمی به دوحه به دلیل صادرات تروریسم در منطقه و از طرف دیگر بدلیل ترس پاریس از استفاده تجهیزات نظامی فروخته شده به قطر علیه خود فرانسه عنوان کرده است.