قرضاوی: امرای امارات و فرماندهان داعش دو روی یک سکه هستند

۱۲ اسد ۱۳۹۵

قرضاوی در سایت رسمی خود اذعان نمود که امرای امارات و فرماندهان داعش از یک دسته اند و در حقیقت آنها دو روی یک سکه هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرضاوی در ادامه به کودتای ترکیه اشاره کرد و گفت که هم اکنون خورشید از پشت ابرها بیرون آمده و مشخص شده که امرای امارات در این کودتا نقش داشته اند. حال که در این کودتا انسانهای زیادی کشته شده اند می توان نتیجه گرفت که هیج فرقی بین امرای امارات و فرماندهان داعش وجود ندارد.

وی در ادامه به عملیات های استشهادی فلسطین و تفاوت این اقدامات با جنایت های داعش اشاره کرده افزود: عملیات های استشهادی فلسطین طبق فتواهای علمای الازهر صورت گرفته اما عملیات های داعش هیچ مجوز دینی نداشته است.

به اعتقاد وی عقیده داعش و ادعای خلافت داعش از اسلام بیرون است و اصلا اسلامی نیست.

وی از مسئولان اماراتی در مورد حمایت از اسرائیل سوال پرسید و از حکمای عربستانی برای حمایت مالی از گروه های جهادی مسلح انتقاد کردqarzawi 1qarzawi 2qarzawi 3

اسرائیل،

امرای امارات،

فرماندهان داعش،

فلسطین،

قرضاوی،

کودتای ترکیه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed