قرارداد ۵ میلیون دالری میان تاجران افغان و قزاقستان در کابل

مسئولان اتاق های تجارت و صنایع کشور می گویند یک قرار داد سرمایه گذاری پنج میلیون دالری میان تاجران افغان و هیات اعزامی از تاجران قزاقستان در کابل به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری خاور میانه، براساس این قرار داد ۸ شرکت قزاقستانی به صورت دوطلبانه می خواهند به ارزش ۵ میلیون دالر امریکایی در افغانستان سرمایه گذاری کند و روابط خوب با شرکت ها و تاجران افغانی داشته باشند.
یک هیات از تاجران و مسئولین شرکت های سرمایه گذاری کشور قزاقستان برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری و پیداکردن شریکان بازرگانی به افغانستان آمده بودند.
آنان در این سفر یک قرار داد پنج میلیون دالری را  در بخش های مواد نفتی، گاز مایع و مواد خوراکی به ویژه “لبنیات و روغن” با شرکت های افغانی  امضا کرده اند.
مدیر عامل اداره سرمایه گذاری قزاقستان تاکید کرده است که بازرگانان قزاقستانی را با بازار های افغانستان آشنا می کند.
وی عقد قرار داد ها و نشست ها میان تاجران افغان و قزاقستان را برای گسترش روابط بازرگانی میان دوکشور  مفید خوانده است.
به گفته کارشناسان  مسایل اقتصادی درحال حاضر افغانستان بازار مناسبی برای سرمایه گذاری در عرصه های محسوب می شود اما یک نتکه کهئ همشه مایه نگرانی بازرگانان داخلی و خارجی در این کشور وجود داشته ناامنی بوده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *