قرارداد پروژه انکشافی حوزهء نفت شمال امضا شد

بانک انکشاف آسیایی ۲۶۹ میلیون دالربرای یک پروژه بزرگ انتقال برق از شمال افغانستان به جنوب وشرق افغانستان مساعدت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پروژه در محفلی رسمی میان بانک انکشاف اسیایی، وزارت مالیه وشرکت برشنای کشور شنبه ۲۳ام قوس در کابل عقد قرار داد شد.

این پروژه شامل انتقال یک لین ۵۰۰ کیلوولت از دشت الوان تا منطقه ارغنده کابل به طول ۲۲۵ کیلومتر به هزینه ۲۱۶ میلیون دالرواعمار یک سب استیشن به ظرفیت ۵۰۰ کیلو ولت در ارغندهکابل به هزینه ۴۹.۱ میلیون دالرمیباشد.

عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان میگوید که این یکی از پروژه های مهم افغانستان است، زیرا ایجاد یک شبکه خطوط انتقالی انرژی در داخل کشوریکی از ضرورت های اساسی افغانستان است این پروژه طوری عملی میگردد که درکنار انتقال برق از شمال به جنوب نیازمندی شبکه سازی داخلی نیز تا حدودی زیادی مرفوع میگردد.

وی از کمک های بانک انکشاف آسیایی ابراز شکران کرده میگوید که این بانک همیشه مطابق اولویت ها، وبرنامه های مهم واساسی ملی افغانستان کمک کرده است.

وی تصریح میدارد« ما پروژه های را از کابل به طرف جنوب و- شرق- لوگر، گردیز وخوست همین حالا عملا تمویل شده داریم وبه همین قسم یک لین دیگر به طرف غزنی وقندهار از کابل برق انتقال خواهد داد.»

جوجی توکی هیشی رییس بانک انکشاف اسیایی درافغانستان قرارداد وتمویل پروژه های نذیر این را بهترین نوع همکاری منطقه ای خوانده میگوید که این یکی از پروژه های مهم است.اقای توکی هیشی میگوید « این پروژه TOTAP یعنی ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان افغانستان وپاکستان را نیزکمک میکند، این یک بخش مهم است زیرا حیثیت منطقه ای دارد بوسیله این ما میتوانیم تجارت در منطقه را کمک کنیم، چون این یک شبکه منطقه ای برق است. این قسمت اولی پروژه ای منطقه ای TOTAPاست.»

بربنیاد اظهارات شکیت احمد نثار رییس اجرایی شرکت برشنا احتمال میرود که این پروژه تا سه سال دیگر تکمیل گردد.

وی میگوید که اولین بار است که افغانستان دارای یک لین وسب استیشن ۵۰۰ کیلو ولت میشود برای انکشاف برنامه های انرژی بعدی کشور این پروژه خیلی مهم است.

وی تصریح میدارد« این برق برای جبران کمبود برق کابل استفاده خواهد شد، درشروع ۲۰۰ میگاوات وبعد ۳۰۰ میگاوات استفاده خواهد شد. هر لین ظرفیت ۱۰۰۰ میگاوات برق را دارد. دو سرکیت است؛ در آینده ما میتوانیم ۲۰۰۰ میگاوات برق را از ترکمنستان به افغانستان انتقال دهیم.»

این درحالیست که با شدت فصل های سرما وگرما پرچوی برق در کابل به شکلی بی نظمی افزایش میابد وهمچنان شدت جریان برق نیز فوق العاده ضعیف میشود، آقای نثار در پاسخ به پرسشی با طفره رفتن مسولیت را به ریاست برق کابل راجع ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *