قرارداد با سربازان، یک طرفه و به سود دولت است

۲۸ قوس ۱۳۹۴

imageرئیس جمهور غنی از عدم رسیده گی به شهدا و بازمانده گان آنها، ادعا کرد که قرارداد با نیروهای امنیتی یک طرفه و به سود دولت است و منافع بعد از زنده گی نیروهای امنیتی به کندی پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در مراسم افتتاح تعمیر جدید وزارت امور داخله و در حضور جنرال کمبل، فرمانده‌ مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو اظهار داشت که بروکراسی در وزارت های امنیتی بیش از حد زیاد است.

به گفته وی :«هر کس قربانی می دهد باید به وضعیت بعد از زنده گی اش رسیده گی شود، کاغذپرانی مورد قبول نیست، یک فرد که سنگر می رود باید اطمینان کند که فردا کسی به فکرش است که به وضعیت بازماندگانش رسیدگی می کند که این کار باید شود.»

رئیس جمهور اظهار داشت که غصب زمین توسط زورمندان قابل تاسف است، در حالی که این کار باید از سوی پولیس مدیریت شده و زمینها به بازماندگان شهدا اهدا شود.

آقای غنی تصریح کرد که هنوز هم قرارداد با نیروهای امنیتی یک جانبه است به نوعی که دولت از نیروهای امنیتی، سربازی، شجاعت و شهادت می خواهد؛ اما در بدل آن، وظیفه انجام داده نمی شود و این کار باید به صورت منظم پیش برده شود.

رئیس جمهور به قربانیان پولیس اشاره کرده و گفت :«مقدار مجروحیت و شهادت پولیس بی حد است، ۲۰ هزار پولیس تربیه منظم نشده است، ضرورت واضح است که پولیس باید مجهز و تربیه شود تا از قربانی قابل جلوگیری پولیس، جلوگیری شود.»

همچنین غنی به بودجه وزارت داخله اشاره کرده و گفت که این وزارت هیچ گاهی با کمبود بودجه روبرو نبوده و به دلیل عدم مدیریت مصرف و نظارت کامل، هر سال ۵۰ یا ۶۰ درصد بودجه آن مصرف می شود.

به گفته رئیس جمهور غنی، نوع مدیریت مصرف مشکلات جدی دارد و بر اساس بررسی های انجام شده، مشخص شده است که یک قرارداد وزارت امور داخله بر اصول قرارداد، تنظیم نشده، اما سال آینده، هیچ بی قانونی قابل قبول نیست.

بر اساس معلومات غنی :« پولیس باید نان درست داشته باشد، قراردادها به همین خاطر است، کالوری شما (نیروهای پولیس) ۳۳۰ کالوری بیشتر از سربازان امریکا است؛ اما به خاطر مشکلات در سیستم قراردادی، این خوراک به درستی تنظیم نشده است.»

وی با بیان اینکه جنگ افغانستان یک جنگ تحمیلی است، اظهار داشت که اصلاحات ساختاری ضروری است و حتمی است و در چهارچوب این جنگ، بیشتر به مدیریت جنگ توجه شده است ویک قسمت اصلاحات از یاد رفته بود؛ اما باید اصلاحات اساسی روی دست گرفته شود و همانطور که روی قهرمانی سربازان افتخار می شود، باید خاطر جمعی نیز از بابت امکانات نیروهای امنیتی به مردم داده شود.

از سویی هم، رئیس جمهور اظهار داشت که خواست افغانستان در تامین صلح برحق است و برای صلح تلاش می شود و در این راه نیز موجودیت نیروهای امنیتی، مسلکی بودن و از همه مهمتر استقلال نیروهای نظامی تامین شده و در نظر گرفته می شود.

رئیس جمهور به همه اطمینان داد که دستاورد نیروهای امنیتی در مسایل سیاسی از بین نمی رود و به تمام معنی از حقوق حقه زنان دفاع می شود.

در عین حال، نورالحق علومی، وزیر امور داخله از آوردن اصلاحات اساسی در پولیس و مدیریت مصرف وزارت امور داخله خبر داده و اظهار داشت که پولیس افغانستان به این توانمندی رسیده است تا به صورت مستقلانه فعالیت داشته باشد.

وی همچنین به تعمیر جدید وزارت امور داخله اشاره کرده و اظهار داشت که این تعمیر در زمینی به مساحت ۱۸۳ جریب زمین به هزینه مجموعی ۲۰۰ میلیون دالر اعمار شده است.

بر اساس معلومات وزیر امور داخله، این تعمیر گنجایش ۳۲۰۰ نفر را داراست و کار ساخت آن از سال ۲۰۱۱ به کمک امریکا در جاده میدان هوایی کابل روی دست گرفته شده بود.

به گفته وی، بعد از این تمام ادارات وزارت امور داخله در یک تعمیر به فعالیت خواهند پرداخت.

وزیر امور داخله تعهد کرد تعمیر جدید وزارت، تبدیل به مرکز اصلی تنفیذ قانون، مبارزه با فساد، رعایت حقوق اساسی شهروندان در سراسر کشور شود.

به گفته علومی، وزارت امور داخله در نظر دارد تا اهداف درازمدت ساختاری، بهبود امور و کارکردهای وزارت، با رعایت اصل شایسته سالاری در قسمت مسلکی سازی پولیس را جامه عمل بپوشاند.

سربازان،

غنی،

قرارداد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed