قرارداد انتقال برق «توتاپ» متوقف شد

۲۲ جدی ۱۳۹۴

timthumb.phpبعد از ارائه دلایل برای پروژه انتقال برق «توتاپ» از ولایت های مرکزی، قرارداد این پروژه متوقف شده و بعد از بررسی مجدد به کابینه ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شام دیروز (۲۱جدی) جلسه ای با حضور سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب و قدرت الله دلاوری، رئیس شرکت برشنا برای بررسی پروژه توتاپ انجام شد.

در این جلسه معاون رییس جمهور اظهار داشت که متاسفانه در چهارده سال گذشته هیچ تغییری در قسمت انرژی در ولایت های مرکزی صورت نگرفته است و مردم این ساحات در همان وضعیت چهارده سال قبل زندگی می کنند.

به گفته دانش، در ماسترپلان بیست ساله توسعه انرژی کشور، تا سال ۲۰۳۲ نیز هیچ پروژه ای در این مناطق در نظر گرفته نشده که این مساله بر خلاف پالیسی دولت مبنی برتامین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در کشور است.

وی با اشاره به تغییر مسیر کاسا ۱۰۰۰ افزود که اکنون همان دلایل درباره پروژه توتاپ نیز مطرح است و حکومت مکلف است که به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید و تفاوت های احتمالی در هزینه تغییر مسیر خط انتقال برق را بپذیرد.

در عین حال، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز پیشنهاد بررسی مجدد پروژه توتاپ از سوی شرکت برشنا و همکاری وزارت انرژی و آب را ارائه کرد.

از سویی هم، قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت که این شرکت تصامیم دولت را تطبیق خواهد کرد.

با این حال، در نهایت تصمیم گرفته شد تا موضوع قرارداد خط انتقال برق ۵۰۰ KV توتاپ فعلا متوقف شده و موضوع بعد از بررسی مجدد برای تصمیم گیری نهایی به کابینه ارائه شود.

انتقال،

برشنا،

برق،

توتاپ،

حکومت،

متوقف،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed