قاچاق زنان ایزدی به پاکستان و افغانستان توسط داعش

۱۷ حوت ۱۳۹۴

داعش از اعضای ایدزی خود چگونه استفاده می کند ؟!

گروه تروریستی داعش زنان ربوده شده «ایزدی» را برای بردگی به کشورهای پاکستان، افغانستان و لیبی قاچاق می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از اسپوتنیک، گروه تروریستی داعش تعداد زیادی از زنان ربوده شده ایزدی را برای فروش به کشورهای مختلف به ویژه پاکستان، افغانستان و لیبی قاچاق می‌کند.

به نوشته این خبرگزاری روسی، گروه تروریستی داعش تجارت قاچاق زنان را گسترش داده است.

یکی از زنان آزاد شده از چنگ داعش در گفتوگو با اسپتنیک فاش کرد: جنگجویان داعش تعداد زیادی از زنان ربوده شده را به کشورهای خارج به ویژه پاکستان، افغانستان و لیبی قاچاق می‌کند.

این در حالی است که تاکنون مشخص نشده است که داعش این زنان را چگونه به کشورهای خارج منتقل می‌کند.

میهیما حلیل شهردار سینجار عراق در این خصوص گفت: احتمال دارد که داعش علاوه بر مسیرهای آبی، از راههای زمینی نیز برای چنین کاری استفاده می‌کند.

گروه تروریستی داعش زنان در عراق و سوریه را برای دریافت باج نیز آدمربایی می‌کند.

به گفته مقامات کرد، تاکنون 6255 زن ایزدی ربوده شده‌اند که در مجموع 3878 نفر از جمله نزدیک به 1800 زن و کودک حاضر اسیر این گروه تروریستی هستند.

خاورمیانه

دختران یدزی داعش

زنان ربوده شده

گروه تروریستی داعش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed