قانون 14ثانیه رد شد

۲۱ قوس ۱۳۹۷

وزارت امور زنان بعد از نشر خبرهایی مبنی بر اجرای قوانین جدید برای زنان کشور، نسبت به قانون 14ثانیه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کاربران شبکه های اجتماعی از شب گذشته قانون جدیدی مبنی بر 14ثانیه را دست به دست کرده و نسبت به آن واکنش های متفاوتی داشتند.

بر اساس معلومات، وزارت زنان قانونی را مبنی بر اینکه هر مردی به مدت 14ثانیه به زن نامحرم نگاه کند، مبلغ 10هزار افغانی جریمه می شود و در صورت مشاجره لفظی هم به همین میزان جریمه تعیین شده و در صورت برخورد فیزیکی به شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

اما وزارت زنان این گفته ها را رد کرده و گفته است که هیچ قانونی تحت نام 14ثانیه وضع نشده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است :«چنانچه که دیده میشود در بعضی از رسانه های اجتماعی خبر کاملا غلط نشر گردیده که گویا وزارت امور زنان قانونی که در آن «مرد حق ندارد بیشتر از 14 ثانیه به زن و یا دختر نگاه کند و مطابق این قانون ده هزار افغانی جریمه خواهد شد.» را تصویب کرده است؛ اما وزارت امور زنان با قاطعیت این شایعه را رد میکند.»

14ثانیه

پسران

زنان

نگاه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.