قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در جایگاه نخست قرار گرفت

۸ میزان ۱۳۹۷

ارگ ریاست جمهوری خبر داده است که قانون حق دست رسی به اطلاعات کشور با بیشترین امتیاز در سطح جهان در صدر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری گفته است که قانون حق دسترسی به اطلات افغانستان از 150 امتیاز 139 امتیاز را گرفته و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

از سوی هم حکومت وعده داده که بیشتر از پیش تلاش می کند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات تطبیق شود و از نهاد های مسوول خواسته که در تطبیق این قانون با حکومت همکاری کنند.

این بررسی که از سوی مرکزی حقوق و دیموکراسی کانادا انجام شده و به اساس این بررسی قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان از جمع 150 امتیاز 139 امتیاز گرفته و در میان 10 کشور بهتر جهان که حق دسترسی به اطلاعات رعایت می شود قرار گرفته است.

به اساس گفته های ارگ ریاست جمهوری حق دسترسی به اطلاعات پیش از حکومت وحدت ملی در جایگاه 68 این بررسی قرار گرفته بود.

افغانستان ،قانون دسترسی به اطلاعات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.