قانون اساسی افغانستان در سطح بهترین قوانین دنیا قرار دارد

غنی 11محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به مناسبت هفته ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی کشوربا صدور پیامی گفته است که قانون اساسی کشورمان از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترین قوانین اساسی دنیا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پیام رئیس جمهور آمده است که در ماه جدی ۱۳۸۲، ما بحیث یک ملت آزاد و متمدن توانستیم در پرتو ارزش های اسلامی و ملی، واقعیت های اجتماعی و تجارب گذشته، مهمترین سند روابط سیاسی و حقوقی خود یعنی قانون اساسی را تصویب و از این راه چارچوب و راهکار روشنی برای دیگر قوانین ایجاد کنیم.

در ادامه پیام گفته شده که ما پس از دست به گریبان بودن با سالها جنگ تحمیل شده و درگیری های داخلی سرانجام توانستیم، صاحب این قانون اساسی شویم. رسیدن به چنین سند مشترکی که طرف های سیاسی مختلف بر آن رضایت و اجماع داشته باشند، کار آسانی نبوده است.

رئیس جمهوری غنی گفته است که از این رو لازم است نقش و اهمیت این وثیقه ی مقدس را برای تأمین وفاق ملی از یاد نبریم و بر ارزش آن همیشه واقف باشیم.

او افزود است که خوشبختانه قانون اساسی ما از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترین قوانین اساسی دنیا قرار دارد و این دلیل دیگری است که ما باید از قانون اساسی خود با افتخار و سربلندی تجلیل کنیم و به جایگاه بلند این وثیقه ی ملی آگاه باشیم.

وی تاکید کرد که لازم است تا جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، علمای دینی و مراکز علمی تنها به تجلیل سالروز تصویب آن بسنده نکنند، بلکه در مناسبت ها و فرصت های گوناگون ارزش این وثیقه ی ملی را واضح بسازند و جامعه را از حقوق و وجایب آن با خبر کنند.

افغانستان برای نخستین بار در زمان شاه امان الله به معنای امروز صاحب قانون اساسی شد، پس از آن ما چندین بار دیگر، قوانین اساسی داشته ایم، اما بدبختانه هر بار آن قوانین اساسی در اثر انقطاع سیاسی در نیمه ی راه ماند و به جایی نرسید.

اشرف غنی گفت ما باید با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آینده به هیچکس اجازه ندهیم که بخاطر منافع شخصی یا گروهی بر خلاف قانون اساسی اقدام کند و نظام سیاسی و حقوقی ما را قربانی هوس های خود بسازد.

رئیس جمهور در اخیر افزوده که هر قانون اساسی بر اساس نیازهای جدید جامعه می تواند اصلاح  و تکمیل شود، اما اصلاح اِلزاماً باید در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم یابد و احترام به قانون اساسی در حقیقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش های اسلامی، ملی و انسانی است.