سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

فیلیپین کشتی توقیف شده کوریای شمالی را آزاد کرد

635927821387385866یک فروند کشتی کوریای شمالی که به عنوان بخشی از تحریم های جدید این کشور در فیلیپین توقیف شده بود، آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیلیپین به کشتی باری ۶ هزار و ۳۲۰ تنی ‘جین تنگ’ کوریای شمالی اجازه داد تا بندر ‘سابیک’ در شمال شرق مانیل پایتخت این کشور را ترک کند.

براساس گزارش روز شنبه رسانه های فیلیپین، این کشتی از روز پنجشنبه گذشته مجاز به ترک فیلیپین شد و ۲۱ خدمه آن نیز مجاز به ترک با کشتی شدند.

ستاد گارد ساحلی در مانیل پایتخت فیلیپین پس از آنکه کشتی کوریای شمالی در لیست ۳۱ کشتی تحت پوشش تحریم های شدیدتر کوریای شمالی که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر برنامه هسته ای پیونگ یانگ قرار گرفت، ممنوعیت خروج این کشتی را از این بندر صادر کرده بود.

نیروهای امنیتی فیلیپین این کشتی را مورد بازرسی قرار دادند، اما هیچگونه تخلفی در کشتی گزارش نشده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اواسط حوت ماه به اتفاق آرا شدیدترین تحریم ها علیه کوریای شمالی را در ۲۰ سال اخیر در پی آزمایش های اتمی این کشور، تصویب کرد.

بر اساس این تحریم ها، همه محموله ها به مقصد کوریای شمالی یا از مبدا این کشور باید بازرسی شود.