فیض محمد کاتب درد مشترک مردم افغانستان را ثبت و تدوین کرده است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل در سمینار علمی گرامیداشت از هشتادوششمین سالگرد وفات علامه «فیض محمد کاتب» گفت: فیض محمد کاتب درد مشترک مردم افغانستان را ثبت و تدوین کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سمینار علمی گرامیداشت از هشتادوششمین سالگرد وفات کاتب هزاره در قصر سلام خانۀ ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور غنی گفت: هنگامی که شاهکار فیض محمد کاتب را در مقایسه با دیگر کسانی که قبل یا بعد از او دست به این کار زده اند مقایسه کنیم، و مزایای برجسته کار او را متوجه شویم به این نتیجه می رسیم که او به حق پدر تاریخ نویسی معاصر افغانستان است، و آثار او برای نسل ها قابل مطالعه و استفاده خواهد ماند.

رئیس جمهور افزود: فیض محمد کاتب تاریخ نویس دولت‌داری در افغانستان است. اهمیت کار او را وقتی بیشتر درک می کنیم که بدانیم او در نگرش تاریخی خود تحت تاثیر ابن خلدون قرار داشت.

رئیس جمهور غنی گفت: اهمیت کار کاتب در این است که هرچند او مامور دربار بوده و در دستگاه دولتی کار می کرد، اما تصویر او از رویدادهای تاریخی تصویر یک طرفه نیست که تنها کارنامه حاکمان را به ثبت رسانده باشد، بلکه همزمان مقاومت مردم در مقابل قدرت مطلقه را نیز به تصویر کشیده است.

رئیس جمهور گفت: حضور علامه فیض محمد کاتب در دربار باعث گردید تا وی به کتاب های زیادی دسترسی پیدا کند و معلومات اش را افزایش دهد. وی که روحیه تحقیق و بررسی داشت، در علوم مروجه قناعت نکرد و تا پایان عمرش رابطه خویش را با کتاب ها و مطالعه حفظ کرد.

وی افزود شوق کاتب هزاره به علم و ذوق تحقیقی اش، باعث آن شد علامه کاتب در نگارش تاریخ بصیرت استثنایی و درک خاص داشته باشد.

رئیس جمهور گفت: کاتب هم مقاومت مردم هزاره را در تاریخ خود به تصویر می کشد و هم مقاومت اقوام دیگر در برابر قدرت مطلقه را در سایر نقاط کشور. او در حقیقت درد مشترک مردم را ثبت و تدوین کرده است.

آقای غنی تصریح کرد: ما نیاز مبرم داریم به اینکه گذشته تاریخی خود را بیشتر و بهتر درک کنیم، و این درک تاریخی باید ما را کمک کند که در اسارت گذشته گرفتار نمانیم، و در عوض، با تکیه بر تجارب تاریخی با چشم اندازهای نوی بسوی آینده گام برداریم.

وی افزود: ما با داشتن آگاهی تاریخی می توانیم به این نتیجه برسیم که قدرت مطلقه چاره ساز نیست، و دولت سازی بدون ملت سازی راه به جایی نمی برد.

محمد اشرف غنی گفت: درک ما از تاریخ و از جغرافیای کشور به مثابه بستر ملت سازی، ما را به این باور می رساند که بدون مشارکت همگانی و درک همگانی از دردها، آرزوها و خواسته های مشترک نمی توانیم از بحران ها با موفقیت عبور کنیم.

رئیس جمهور محمداشرف غنی گفت: تنها از طریق آگاه بودن به دردهای مشترک و افتخارات مشترک است که میتوانیم تاریخ مشترک و آینده مشترک را بسازیم.

وی افزود: جنگی که اکنون گریبانگیر کشور ما است و فرصت های بازسازی و انکشاف را در معرض تهدید قرار می دهد، یک عامل آن فقدان آگاهی تاریخی است. کسانی که رگ و ریشه تمدنی خود را از یاد برده و از آن گسسته اند، تنها نقشی که توانسته اند به عهده بگیرند تبهکاری و ویرانگری است، و افراطیت موجود برخاسته از این جهل و ناآگاهی تاریخی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما از طریق مطالعه آثار این چنین شخصیت های علمی خود، دیروز خود را می شناسیم و ماضی خود را درک می کنیم. آثار این دانشمندان به ما این را نشان می دهد که ماضی ما تنها، ماضی جنگ و قدرت مطلقه نبود، بلکه ماضی تمدن بزرگ مبارزه، مقاومت، فرهنگ، تفکر و هنر بود.

وی افزود: ما زمانیکه تاریخ خود را به دقت بنگریم، پی می بریم که هر منطقه و گوشه کشور ما، زمانی گهواره تمدن بود و مراکز مهم امپراتوری ها در آن وجود داشت. مطالعه عمیق تاریخ افغانستان نشان می دهد که در ایجاد تاریخ و تمدن کشور، هر قوم و منطقه کشور سهم خویش را داشته اند و فرزندان این وطن حتی در تحولات بزرگ در هند و آسیای مرکزی و بغداد نقش داشته اند.

رئیس جمهور گفت: من امیدوارم که پرداختن به چهره های ماندگار و نامداری مانند فیض محمد کاتب انگیزه ای شود تا جوانان ما با همتی بلند و استوار به مطالعۀ تاریخ خود روی بیاورند و این آگاهی را در سطح جامعه گسترش بدهند.

رئیس جمهور بخاطر قدردانی بیشتر از خدمات ارزشمند علامه کاتب هزاره، هدایت داد تا بنای یاد بود بر آرامگاه علامه کاتب اِعمار گردد، و همچنان وزارت محترم عدلیه مراحل قانونی ضرب مدال به اسم علامه فیض محمد کاتب هزاره را روی دست گرفته و جهت تصویب به کابینه ارایه نماید.

همپنین در این سیمینار «محمد سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری صحبت کرد و در مورد ابعاد مختلف شخصیت علامه فیض محمد کاتب روشنی انداخته، گفت: تاریخ و فرهنگ هر کشور نماد وحدت ملی مردمان آن کشور است و از این جهت علامه فیض محمد کاتب یکی از برازنده ترین چهره های است که در تدوین، حفظ و احیای این نماد وحدت ما یعنی تاریخ افغانستان، سهم اول داشت.

وی افزود: کاتب در وطن دوستی و وفاداری به مردم، ملت و کشورش و احترام و پاسداری به روحیه ملی و وحدت ملی نسبت به همگان پیشگام و پیش قدم بوده است.

معاون دوم رئیس جمهور گفت: علامه کاتب پدر تاریخ نگاری معاصر افغانستان است و همه کسانی که در دورۀ معاصر درباره تاریخ افغانستان قلم زده اند، مدیون کاتب بود و به دسترخوان پُربرکت او نشسته اند و از خوان پُرنعمت او بهره برده اند.

محمد سرور دانش تصریح نمود که اگر کاتب و کار سترگ تاریخ نگاری او نمی بود، ما اکنون از یک بخشی از گنجینه عظیمی از فرهنگ و تاریخ معاصر خود بی خبر بودیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *