فهرست نمایندگان اشتراک کننده در لوی جرگه تکمیل شد

۱۳ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان برگزاری لویه جرگهء مشورتی اعلام کرده اند که فهرست نماینده گان بيست و پنج ولایت که در این لویه جرگه اشتراک می کنند، تکمیل شده است.

عبدالخالق حسینی”، سخنگوی اين جرگه گفته است که از هر واحد اداری ولایت، یک نماینده به اين جرگه دعوت شده اند و شمار مجموعی اشتراك كننده گان آن، به دو هزار و پنجصد نفر می رسد، وی گفته است که این جرگه به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

قرار است در این جرگه در مورد توافق نامه‌ء امنیتی “کابل– واشنگتن” که ادامه‌ء کمک های نظامی آن کشور به نیروهای امنیتی افغانستان و چگونگی حضور نظامیان “امریکا” پس از سال ۲۰۱۴ ميلادی به آن بستگی دارد بحث شود.

برخی از مخالفان سیاسی حکومت و شماری از اعضای مجلس نماینده گان، پيش از اين برگزاری لویه جرگه‌ء مشورتی را در موجودیت شورای ملی، غیر قانونی دانسته اند.

آقای حسینی گفته است که در این جرگه، پنجاه کمیته‌ء كاری در نظر گرفته شده است که هر کمیته‌ء آن پنجاه عضو مشمول رئیس و معاونان آن خواهد داشت، به گفته‌ء او، آنان دو روز نخست در مورد امضای موافقتنامه رایزنی کرده و دو روز دیگر به ارائه پیشنهادات خود میپردازند.

پیش از این گفته شده بود که لویه جرگه‌ء مشورتی، برای هفت روز ادامه خواهد یافت، موضوعی که نگرانی های برخی ها را به همراه داشت، اما اكنون مسئولان اين جرگه زمان برگزاری آن را چهار روز، اعلام كردند.

نگرانی هايی هم وجود داشت كه ممکن است در جرگه‌ء مشورتی در باره‌ء موضوعاتی جدا از موافقتنامه‌ء امنیتی کابل – واشنگتن نيز بحث های صورت بگیرد.

مسئولان برگزاری جرگه اعلام کرده اند که تنها موضوع مورد بحث در جرگهء مشورتی، “موافقتنامه‌ی امنيتی افغانستان و امريكا” است.

گفته می شود، تا اکنون پنجاه در صد از کار برگزاری لویه جرگه‌ء مشورتی تکمیل شده و قرار است که تا پایان روز کاری قسمت دیگری از آماده گی نیز صورت گیرد.

اشتراک،

تکمیل،

فهرست

لویه جرگه،

نمایندگان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.