فهرست ابتدائی نامزدان سه شنبه اعلام می شود !

20 اکتبر 2013

براساس جدول زمانی که کمیسیون برگزرای انتخابات ارائه داده بود باید دیروز فهرست ابتدایی از نامزدان اعلان می گردید اما گزارشها نشان می دهد که اعلان نتایج تا دو روز دیگر به تاخیر افتاده است .

به گزارش خبر گزاری خاور میانه نورمحمدنور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رسانه گفته است که پاسخ دیر هنگام وزارت خارجه به نامه این کمیسیون در مورد نامزدان دو تابعیته و نیاز به بررسی بیشتر روی مدارک نامزدان، باعث این تاخیر شده است.

آقای نور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت خارجه خواسته بود تا اسناد ۲۶ نامزد ریاست جمهوری و ۵۲ معاون آنها را بررسی کند و تنها در مورد افغان بودن آنان به کمیسیون اطمینان دهند.

او گفت که وزارت خارجه افغانستان ناوقت شام دیروز به نامه این کمیسیون پاسخ داده است . سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که قرار است این کمیسیون پس از مطالعه پاسخ وزارت خارجه و بررسی های بیشتر روی مدارک نامزدان، فهرست ابتدایی نامزدان را روز سه شنبه هفته جاری اعلام کند. براساس قانون اساسی کشور نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و معاونان باید تنها شهروند افغانستان باشد.

روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 به مدت بیست روز از تاریخ 25 سنبله آغاز و 14 میزان سال جاری به پایان رسید.

افغانستان

انتخابات

دو تابعیته

ریاست جمهوری

کمسیون مستقل انتخابات

لیست کاندیدان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.