فعال آمریکایی: آمریکا از نسل کشی اسرائیل حمایت میکند

یک فعال آمریکا می گوید تمام جنایاتی که اسرائیل انجام میدهد با حمایت آمریکا صورت میگیرد و این موضوع باعث می شود تا اعتراضات فلسطینی ها در باره نسل کشی اسرائیل به جایی نرسد.

139404181401043735656494

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پال لارودی از فعالان جنبش موسوم به فلسطین آزاد به شبکه تلویزیونی پرس تی وی گفت: «وضع زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل بسیار وخیم است. شهادت شماری از زندانیان فلسطینی در این زندانها موید همین مسئله است. اسرائیل به وضع جسمانی زندانیان فلسطینی به هیچ وجه توجه نمی کند. البته این رویه بخشی از رفتار کلی اسرائیل است. اسرائیل تلاش می کند زندگی را برای فلسطینی ها تاحد ممکن سخت و بغرنج کند.

وی اضافه کرد: این رفتار اسرائیل فقط درباره زندانیان فلسطینی نیست. باید فریاد اعتراضها به این رفتارهای اسرائیل به گوش جهانیان برسد اما مشکل در اینجا است که این فریادها از دروازه های فلسطین فراتر نمی رود. فلسطینی ها گزارشهای زیادی درباره رفتارهای اسرائیل منتشر کرده اند اما این گزارشها راه به جایی نبرده است. واقعیت این است که اسرائیل و صهیونیستها و دولتهای متحد آنها ازقبیل ایالات متحده در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی، این اطلاعات و گزارشها درباره رفتارهای اسرائیل را سرکوب می کنند و روی آنها سرپوش می گذارند در نتیجه کاری صورت نمی پذیرد. اسرائیل به تدریج، فشارها را بر فلسطینی ها افزایش می دهد و این رویه ادامه دارد.

این فعال آمریکایی می گوید: اسرائیل به تدریج، فلسطینی ها را می کشد و نه اینکه بخواهد یکباره کشتار دسته جمعی راه بیندازد. اسرائیل این کار را انجام می دهد تا توجه رسانه ها به صورت گسترده به این مسئله جلب نشود. اما واقعیت این است که اسرائیل آهسته و به تدریج به پاکسازی قومی درباره فلسطینی ها مشغول است و مانع از آن می شود که خبرهای فلسطینی ها هر روز در جراید  مطرح شود.»

Author