فعالیت شبکه های ماهواره‌ای حامی داعش در عراق

411456_729نخست وزیر عراق می گوید کشورش قصد شکایت از شبکه های ماهواره‌ای حامی داعش که برخی از آنها عرقی هستند، را دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از شبکه ماهواره‌ای سومریه‌نیوز عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق می گوید: با آغاز عملیات آزادسازی فلوجه، برخی از گروه ها در حمایت از گروه تروریستی داعش فعالیت های ماهواره‌ای خود را برای تبلیغ از افکار و عقاید این گروه آغاز کردند.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به اینکه غیرنظامیان در عملیات‌های نظامی از الویت اصلی برخوردارند، گفت: به زودی علیه این شبکه‌های ماهواره‌ای در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد.

العبادی با اشاره به اینکه برخی شبکه‌های عراقی نیز در این فهرست دیده می‌شوند، تاکید کرد: یک حرف و سخن اشتباه می‌تواند مردم را به کشتن دهد.