اسد ۲۴, ۱۳۹۹

فعالیت افراد مسلح غیرمسوول بیشتر از شورشیان طالب در پروان

یبشافزایش فعالیت و حضور افراد مسلح غیرمسوول در شماری از ولسوالیهای ولایت پروان، نگرانی مردم و مقام های دولتی را به دنبال داشته و بیشتر از شورشیان طالب بیان شده است.

فعالیت افراد مسلح غیرمسوول در مناطق مختلف ولایت پروان، در بسیاری مواقع باعث درگیریهای مسلحانه و قتل و کشتار نیز می شود.

محمد عثمان یکتن از باشنده گان ولسوالی بگرام ولایت پروان به خاورمیانه گفت :«این افراد به صورت آزادنه در ولسوالی و قریه ها گشت و گذار دارند و کسی از کارهای آنها جلوگیری نمی کند.»

به گفته وی، این افراد به صورت مسلحانه در بازار گشت و گذار دارند و هر کدام از آنها بخواهند به راحتی می توانند بالای دیگر گروه های مسلح غیرمسوول اسلحه کشیده و درگیری ایجاد کنند.

این باشنده ولسوالی بگرام می گوید که مردم عادی توانایی مقابله با آنها یا و ممانعت از کارهای آنها را ندارند و باید دولت در این راستا، اقدام جدی نماید.

عثمان معتقد است که افزایش افراد مسلح غیرمسوول ترس و وحشت در بین مردم به ویژه زنان و کودکان ایجاد کرده است و مردم با پیش از تاریکی هوا خود را به منزلشان می رسانند.

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان با تائید گفته های مردم، می گوید که شمار افراد مسلح غیرمسوول نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

وی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که شمار این افراد در ولسوالیهای بگرام و سیاه گرد بیشتر است که بیشترین درگیری در ولسوالی بگرام صورت می گیرد.

صدیقی گفت که فعالیت افراد مسلح غیرمسوول در سال گذشته بیشتر از شورشیان طالب بود به صورتی که شورشیان طالب در سال گذشته هیچ دستاورد مشخصی نداشتند؛ اما افراد مسلح غیرمسوول ناامنی و وحشت زیاد ایجاد کرده بودند.

سخنگوی والی پروان علت افرایش افراد مسلح غیرمسوول را رقابت های ناسالم عنوان داشت و گفت :«قیمت سلاح بالا است و افراد بیکار و کم درآمد توانایی خرید سلاح را ندارند، در این بین شماری از جوانان با داشتن جواز، سلاح حمل کرده و با دیگران رقابت ناسالم دارند.»

منبع افزود که این افراد در مسایل جنایی، راه گیری ها، سرقت و اختطاف دست داشته و برنامه های جدی برای کنترول آنها روی دست گرفته شده است.

اظهارات و نگرانی ها از افزایش افراد مسلح غیرمسوول در ولایت پروان در حالی است که دو روز پیش در نتیجه درگیری بین افراد دو سرکرده غیرمسوول در ولسوالی بگرام، یکتن کشته و سه تن دیگر مجروح شده بود.