اسد ۱۷, ۱۳۹۹

فساد اداری و مواد مخدر، دست بردار افغانستان نیست

12895427_1058736067520846_939898369_nنماینده ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان فساد اداری و مبارزه با مواد مخدر را مهم ‌ترین چالش پیش روی حکومت وحدت ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جان سوپکو، در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت گفته است که شرایط کنونی افغانستان کار در این کشور را سخت کرده است.

وی اظهار داشت که تا حال میلیاردها دالر در افغانستان ضایع شده و این روند در فساد ادرای نقش مهمی داشته است.

به گفته سوپکو، بسیاری از مشکلات از شیوه پیشبرد معاملات و قراردادهای امریکا ناشی شده و چالش عمده در این راستا نبود حساب و کتاب با افرادی هست که یا تقلب کرده و یا مرتکب اشتباهاتی شده ‌اند.

وی وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان را بسیار ناگوار خواند و گفت: اداره سیگار در حال حاضر مانند گذشته نمی ‌تواند تحقیقات و بررسی خود را به طور آزادانه در افغانستان انجام دهد.

سوپکو فساد اداری و مبارزه با مواد مخدر را از چالش های عمده حکومت وحدت ملی افغانستان دانسته و تصریح کرد که شرایط کنونی افغانستان کار در این کشور را سخت کرده است.

بر اساس گفته های نماینده امریکا برای بازسازی افغانستان، زمانی با نیروهای امنیتی و قاضی های صادق افغانستان کار کرده، که اکنون آنها نیستند؛ یا این کشور را ترک کرده ‌اند، یا با پول خریداری شده ‌اند و یا تهدید و کشته شده ‌اند.