فساد اداری در رگ ، رگ وزارت صحت عامۀ افغانستان

۱۱ میزان ۱۳۹۶

وزارت صحت عامۀ افغانستان یکی از وزارت‌های کلیدی افغانستان است که باید برای بهبود کیفیت خدمات صحی برای مردم افغانستان کار کند اما در این وزارت چنین نیتی برای این کار وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کارمندان ریاست صحت محیطی که مؤظف به جمع‌آوری مواد خوراکی تاریخ تیر شده در شهر کابل هستند با مالکین فروشگاه‌ها برخورد نامناسب دارند و هنگام جمع‌آوری مواد خوراکی تاریخ تیر شده ، مواد خوراکی که دو سال تا انقضاء‌شان مانده است را نیز جمع‌آوری می‌کنند.

یکی از فروشنده‌ها به خبرگزاری خاورمیانه گفته است که «این کارمندان موادهایی که دوسال تا تاریخ انقضاءشان مانده را درون خریطه‌ها می‌اندازند.»

در ادامه این فروشنده اضافه کرد که « این کار به اقتصاد ما ضرر می‌رساند و همین فساد گسترده باعث می‌شود که تاجران کمتر به سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه پیدا کنند.»

در این رابطه خواستیم تا نظر داکتر بکتاش ترکستانی رییس صحت محیطی وزارت صحت عامه را بگیریم که موفق نشدیم.

تجارت

صحت عامه

فساد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.