فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات تصویب شود

150331120351_afghan_man_casts_his_vote_at_a_polling_station_during_elections_in_kabul__640x360_afpنهادهای مدنی و انتخاباتی و احزاب سیاسی از شورای ملی کشور خواستند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نماینده گان نهادهای مدنی و انتخاباتی و احزاب سیاسی، با حضور در نشست خبری در کابل، از حکومت خواست تا کارهای عملی در مورد اصلاحات انتخاباتی را به صورت جدی روی دست گیرد.

این نماینده گان با صدور قطعنامه ای، مدعی شدند که تا حال کار اساسی برای اصلاحات در نظام و سیستم انتخابات روی دست گرفته نشده و دولت و شورای ملی تنها به صورت شفاهی به اصلاحات انتخاباتی تاکید کرده اند.

در قطع نامه آمده است که شورای ملی باید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را هرچه زودتر تصویب کند تا کارهای عملی نیز روی دست گرفته شود.

این نماینده گان از اعضای شورای ملی خواست تا نتیجه بحث شان بالای فرمان تقنینی، اراده مردم را تمثیل کند و سلیقه های شخصی شان را کنار بگذارند.

همچنین در بخش دیگری از این قطع نامه آمده است که بعد از تصویب فرمان تقنینی، دولت نیز باید در آوردن اصلاحات انتخاباتی تلاش بیشتر به خرج دهد و این روند را تداوم بخشد.

با این حال این نماینده گان نهادهای مدنی و انتخاباتی و احزاب سیاسی معتقدند که حکومت نیز در سهل انگاری در مسایل مهم کشور نقش داشته است و باید کارهای عملی برای اصلاحات انتخاباتی را روی دست گیرد.

این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که قرار است تا کمیته های مشترک مجلس نماینده گان و سنا بالای فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی کار خود را آغاز کند.