سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

فرمانده پولیس غزنی از سمتش استعفا داد

فرمانده پولیس ولایت غزنی از سمتش استعفا داد؛ اما وزارت امور داخله می گوید که وی باید تا زمان تائید و یا رد این استعفا، به وظیفه ادامه دهد.

14064138_1185430864812690_6405956097830427058_n

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (۸سنبله) استعفا نامه خود را به وزارت امور داخله تحویل داده است.

جنرال امین الله امرخیل؛ نبود عدالت، عدم همکاری در میدان‌ های نبرد و ارتقای رتبه بر اساس روابط و آشنایی در وزارت های امنیتی را از دلایل استعفای خود بیان کرده است.

در عین حال، وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که «استعفای قومندان امنیه غزنی دریافت شده و در مورد رد یا تایید آن، تصمیم گرفته خواهد شد.»

در خبرنامه آمده است که تا زمان تائید و یا رد استعفا، امرخیل باید با در نظرداشت وضعیت امنیتی غزنی، طبق قانون، با توجه بیشتر، به مسوولیت های خویش رسیده گی نماید.