فرماندهان امینه پنج ولایت معرفی شد

tmp_31783-10854416_878467595562817_1709672794156081739_o-1991096689-474x300مسوولین در وزارت امور داخله میگویند فرماندهان امنیه پنج ولایت جدیدا معرفی شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسوولین وزارت امور داخله گفته اند که براساس پیشنهاد این وزارت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری امین الله امرخیل به حیث فرمانده امنیه ولایت غزنی، مطیع الله صافی فرمانده امنیه لغمان، عبدالقیوم باقی زوی به عنوان فرمانده امنیه سرپل، عبدالرووف تاج به حیث فرمانده امنیه بادغیس و اکرام الدین افسر به حیث فرمانده امنیه نورستان تعیین گردیده اند.

پیش از این برخی از این ولایت ها فرمانده امنیه نداشتند و برخی نیز فرمانده امنیه آن مورد انتقاد مردم بود.

ریاست جمهوری دوماه پیش حکیم انگار را به حیث فرمانده امنیه ولایت غزنی تعیین کرده بود، اما آقای انگار در معرض انتقاد های گسترده مردم بود.

برخی ها وی را متهم به ناکار آمدی می کردند و می گویند که وی بجای رسیدگی به امور امنیتی مصروف خوشگذرانی می باشد.