فردا یک شنبه “۲۹ سنبله” رخصتی عمومی است

e26e070f0b61121e8e747746e6882f29_XLوزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان فردا یکشنبه “۲۹ سنبله” را رخصتی عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فردا “۲۹ سنبله” به مناسبت چهارمین سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، رخصتی عمومی است.

استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان چهار سال قبل توسط یک تروریست در منزلش واقع وزیرکبر خان شهر کابل به شهادت رسید.