فرا رسیدن فصل سرما، چالش تازه پناهجویان در اتریش

۷ جدی ۱۳۹۴

d9bed986d8a7d987d986d8afdaafdb8cپناهجویان با آغاز فصل سرما و پایین آمدن دمای هوا در اتریش با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ادامه سيل ورود پناهجويان به کشورهای اروپايی، بحران پناهجويان و جنگ های نيابتی دولت های غربی در خاورميانه باعث شده است برخی دولت های اروپايی از جمله اتريش و آلمان که پيش از اين اعلام کرده بودند مانع ورود اين افراد به کشورهايشان نمی شوند، مرزهای خود را ببندند.

با فرا رسیدن فصل سرما و نبود سر پناه های کافی در برخی کشورهای اروپايی از جمله اتريش ، دغدغه های مهم پناهجويان برای زندگی چادرهايی است که به اندازه کافی گرم و نيز ايمن از ورود آب نيستند.

به گفته مقامات اتريش، تاکنون ميليون ها دالر برای اسکان آوارگان هزينه شده است اما به دليل همکاری نکردن اتحاديه اروپا با اين کشور، کماکان پناهجويان زيادی در اين کشور وجود دارند که بايد برای آنها برنامه ريزی کرد.

تشديد بحران مهاجرت به اروپا، اکنون به يکی از دغدغه های سياستمداران اتريشی تبديل شده است.

هزاران تن از اتباع کشورهای جنگ زده عمدتا از سوريه، عراق و افغانستان و بعضا چند کشور آفريقایی، در تلاش برای ورود به کشورهای اروپايی هستند.

طی يک ماه گذشته در رکوردی بی سابقه بيش از ۱۰۸ هزار پناهجو عمدتا سوری، عراقی و افغانستانی وارد اروپا شده اند و دهها تن از آنها در مسير مهاجرت جان خود را از دست داده اند.

اتریش،

اروپایی،

پناهجویان،

چالش

سرما،

فصل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed