فراغت 34 مین دور دانشجویان از دانشکده زمین شناسی

۲۰ جدی ۱۳۹۲

در سی و چهارمین دور از فارغین دانشجویان دانشکده زمین شناسی دانشگاه کابل 150 تن از این دانشکده سند فراغت بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمد فواد فقیری رییس دانشکده زمین شناسی میگوید که این فراغان دانشکده زمین شناسی، از قابلیت های مسلکی خوبی در رشته های زمین شناسی، جغرافیا وهایدرمترولوژی(آب وهوا شناسی) برخوردارند.

به گفته وی شیوه دروس در دانشکده زمین شناسی به شکل عملی ونظری به پیش برده میشود و دراین دانشکده از لابراتوارها ونرم افزار های عصری نیز به شکل گسترده استفاده صورت میگیرد.

وی به خاورمیانه گفت« دانشجویان بخش زمین شناسی  میتوانند تمام طبقات زمین، منرال ها، تمام ذخایرهای طبیعی وانواع خاک را دربخش ساختمان وزراعت بررسی و شناسایی نمایند.»

وی اضافه کرد که دربخش جغرافیا نیز همه دانشجویان با برنامه های چون GIS وRemote Sensing آشنایی کامل دارند ومحصلان ما از تکنالوژی های عصری بهره مند هستند وهمچنان در بخش ترسیم نقشه های سیاسی نیز توانایی های لازم را دارند.»

افغانستان از نگاه منابع وذخایر طبیعی غنی پنداشته میشود و به نیروی متخصص نیازجدی دارد ولی گفتنی است که هم اکنون بیش از 150 هزار تن کارگران ماهر پاکستانی وصدها تن متخصصان خارجی در بخش های مختلف درافغانستان مصروف گرفتن معاش های دالری اند در حالیکه فارغان این دانشکده از بیکاری شدید نگرانی دارند.

احمد رفیع یک تن از فارغان میگوید که ما پس از 16 سال زحمت وتلاش در شرایط افغانستان اکنون فارغ شده ایم ولی نمیدانیم که آیا میتوانیم کاری پیدا کنیم که حد اقل مصرف را که تا حال کرده ایم در 16 سال آینده به فامیل های مان برگردانیم؟»

رمضان بشردوست عضو مجلس نماینده گان افغانستان که به دعوت اختصاصی فارغان دراین مراسم اشتراک کرده بود حکومت را به فساد و نظام حکومتی را به بی سیستمی متهم کرده گفت« متاسفانه ومتاسفانه شما در جریان هستید که در سیستم فعلی ما،  کسانیکه پول ندارند وکسانیکه واسطه ندارند در کاریابی دچار هزارن مشکل میشوند، بخاطریکه  تمام دروازه دراین کشور بروی کسی باز است که ولو بیسواد باشد ولی واسطه وپول دارد.»

به گفته بشردوست تا زمانیکه سیاسی واقتصادی در کشور قومی باشد مردم انتظار عدالت وبهبودی را نداشته باشند.

دانشکده

دانشگاه

زمین شناسی

فراغت 150 نفر

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.