فراغت 300 سرباز پولیس ملی و محلی

۱۰ دلو ۱۳۹۴

Captureسه صد تن از سربازان پولیس ملی و محلی بعد از یک دوره آموزش های مسلکی فارغ شدند.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این تعداد سربازان از ولایت های کندز، تخار و بدخشان هستند.

به گفته وی، این سربازان در مدت هشت هفته آموزشهای مسکلی از جمله انداخت سلاح های مختلف النوع، تلاشی و کنترول، تلاشی افراد و اشخاص مشکوک، اجرای وظایف جنگی، دستگیری مجرمین و استفاده درست از تجهیزات نظامی را آموزش دیده اند.

اکبری افزود که این سربازان بعد از دوره های آموزشی به ولایت های خود رفته و در تامین امنیت این ولایت ها نقش مهمی خواهند داشت.

بر اساس معلومات فرماندهی پولیس کندز، این دوره های آموزشی در آینده نزدیک بازهم برگزار خواهند شد.

آموزش،

پولیس،

فراغت،

مسلکی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed