فراغت ۳۰۰ سرباز پولیس ملی و محلی

Captureسه صد تن از سربازان پولیس ملی و محلی بعد از یک دوره آموزش های مسلکی فارغ شدند.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این تعداد سربازان از ولایت های کندز، تخار و بدخشان هستند.

به گفته وی، این سربازان در مدت هشت هفته آموزشهای مسکلی از جمله انداخت سلاح های مختلف النوع، تلاشی و کنترول، تلاشی افراد و اشخاص مشکوک، اجرای وظایف جنگی، دستگیری مجرمین و استفاده درست از تجهیزات نظامی را آموزش دیده اند.

اکبری افزود که این سربازان بعد از دوره های آموزشی به ولایت های خود رفته و در تامین امنیت این ولایت ها نقش مهمی خواهند داشت.

بر اساس معلومات فرماندهی پولیس کندز، این دوره های آموزشی در آینده نزدیک بازهم برگزار خواهند شد.