فراغت 138 تن از افسران ارتش ملی پس یک دوره آموزشی

۱۰ اسد ۱۳۹۴

دفاعوزارت دفاع ملی افغانستان فراغت ۱۳۸ تن از افسران ارتش ملی کشور را پس از یک دوره آموزشی جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پانزده همین دور از فراغت افسران ارتش ملی افغانستان ” قوای خاص” است که در بخش های رهبریت، کشف، انجینری، صحی، تخینک سلاح، روابط ملکی ونظامی و همچنین در بخش مبارزه تن به تن، محاصره وتلاشی آموزش دیده اند.

مراسم فراغت این افسران با حضور تورنجنرال ارکانحرب سیدعبدالکریم قوماندان فرقه عملیات خاص، بریدجنرال بسم الله «وزیری» درستیزوال فرقه دگروال عبدالجبار «وفا» و قوماندان مکتب عالی کوماندو ومهمانان داخلی وخارجی در کابل برگزار شد.

دگرمن غلام حضرت “وردگ” قوماندان تعلیمات قوای خاص گزارش مفصل دوره آموزش افسران را ارایه نموده گفت: در این دوره آموزشی ( ۲)افسر،( ۱۰۵) افسران بریدمل و( ۳۱ ) تن سربازاشتراک داشتند.

138

ارتش

اردوی ملی-

سرباز

فارغ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed