غنی و نوازشریف روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان و محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری در کابل، روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نوازشریف صدراعظم پاکستان امروز سه شنبه (۲۲ ثور) در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به کابل سفرکرد و با مقامات افغان در مورد مسایل امنیتی و گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

جانب پاکستان وعده سپرد آن عده پروژه های ساختمانی آن کشور که در افغانستان هنوز تکمیل نشده، به پایه اکمال خواهد رساند.

رییس جمهوری افغانستان در نشست مشترک خبری با نواز شریف با اشاره بر اینکه جنگ بالای ما تحمیل شده است، گفت: وظیفه قانونی و ملی ما دفاع از حقوق حقه مردم افغانستان است و بحیث یک دولت مشروع و منتخب افتخار داریم که وظیفه دفاع و حفاظت مردم خویش را به عهده داریم.

رییس جمهور از شکست دشمن در ولسوالی جوند ولایت بادغیس ابراز خرسندی کرد و خاطر نشان نمود که پیشرفت ها در ولسوالی ناوه چشمگیر و قابل ملاحظه است.

آقای غنی گفت که بحث ما با پاکستان روی خطرات و منافع مشترک است، خطرات مشترک به این معنی که امروز تروریسم خوب و بد وجود ندارد و ما مشترکاً علیه این خطرات ایستادگی می کنیم.

رییس جمهور تصریح کرد که آینده آسیا به اقدامات مشترک ما پیوند دارد و فقر دشمن اصلی ماست، ما نیاز به اشتراک مساعی در راستای از بین بردن فقر داریم.

رییس جمهور کشورمان تاکید کرد که معیار دوستی این است که در شرایط دشوار، دوست در کنار دوست ایستاده می شود و در این شرایط امید ماست که منحیث دو دوست و دو دولت، ثبات را در منطقه به وجود آوریم، در مقابل خطرات مشترک به وضاحت ایستادگی کنیم و با این دیدگاه مشخص و واضح می توانیم برای مردم خود اطمینان دهیم که دولت های ما دیدگاه روشن به آینده دارند و قربانی کوته نظری های گذشته نمی شوند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: این جنگ تنها برای ما نیست، تروریسم منطقوی و بین المللی جنگ را بالای افغانستان و پاکستان تحمیل کرده است و کشوریکه بیشتر از این جنگ صدمه می بیند، پاکستان است.

او گفت: افغانستان و پاکستان باید مشترکاً بر علیه این حالت مبارزه کنند و شرایط ثبات و رفاهی را بوجود آورند که مردمان ما خواهان آن هستند.

آقای غنی خاطرنشان کرد که آینده افغانستان و پاکستان درخشان است زیرا افغانستان حیثیت کلیدی را بحیث چهارراه منطقه در آسیا دارد و آسیا در حال مبدل شدن به براعظم بزرگ اقتصادی است و بدون همکاری و دیدگاه  مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان  در آسیا رفاه و ثبات آمده نمی تواند.

رییس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی هم وحدت، هم اراده و هم توانایی ادامه کار را دارد. وحدت ملی مستحکم و اراده سیاسی ما قوی است و نهاد ها با وفاداری و تقوا عمل می کنند تا به این خاک مقدس ثبات، امنیت و خوشبختی بیاید.

او گفت: من از همکاران بین المللی خویش تشکر می کنم که موقف برحق ما را درک کردند و در ایجاد شرایط همکاری منطقه ای و جهانی با ما همکار هستند.

همچنین نواز شریف صدراعظم پاکستان در این نشست مشترک خبری ضمن تشکری از مهمانوازی دولت افغانستان، گفت: افغانستان جایگاه خاصی در قلب ما دارد و هیچ کشوری وجود ندارد که به اندازه افغانستان و پاکستان مشترکات داشته باشند، ما دوست و برادر بوده و دوشادوش همدیگر در تمام دشواری ها ایستاده هستیم.

وی گفت که امروز در مورد مسایل مختلف از جمله چالش ها و فرصت های مشترک مذاکره و صحبت داشتیم.

صدرعظم پاکستان افزود: ما موافقت کردیم که صلح و ثبات در منطقه تا زمانیکه به پدیده تروریسم به گونه همه جانبه رسیدگی صورت نگیرد، بوجود نمی آید.

نواز شریف گفت: من باور دارم که در ریشه کن کردن پدیده تروریسم با تعهد قوی و راه اندازی ستراتیژی همه جانبه و هماهنگ، موفق می شویم.

وی گفت که پاکستان متعهد به یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات است و اطمینان داد که دشمن افغانستان دوست پاکستان بوده نمی تواند.

صدراعظم پاکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت کرد و خاطر نشان نمود که از همکاری در این راستا دریغ نخواهد کرد.

نواز شریف گفت که ما در پالیسی عدم مداخله متعهد هستیم و  اجازه نمی دهیم که از خاک یک کشور بر ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد.

وی در اخیر سخنانش گفت که با رئیس جمهور افغانستان در راستای فراهم آوری زمنیه های رفاه و خوشبختی و پیشرفت مردمان دو کشور و پیشبرد اهداف مشترک صلح و ثبات، تلاش خواهد کرد.