اشرف غنی و عبدالله از لندن عازم آلمان شدند

۱۴ قوس ۱۳۹۳

محمد اشرف غنی” رئیس جمهور” و دکتر عبدالله عبدالله “رئیس اجرایی” حکومت وحدت ملی افغانستان پس از نشست لندن، عازم برلین پایتخت آلمان شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از سفر آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به برلین، گفت وگو با مقامات ارشد کشور فدرال آلمان خوانده شده است.

رئیس جمهور و رئیس  اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز جمعه از لندن عازم آلمان شدند.

آلمان پس از امریکا و انگلیس سومین کشور عمده کمک کننده طی 13 سال گذشته به افغانستان بوده است.

بیشتر نیروهای نظامی آلمان در چارچوپ نیروهای ناتو در شمال افغانستان مستقر بودند و قرار است پس ختم سال 2014 شماری از نیروهای آلمانی همچنان در شمال افغانستان نقش آموزشی را به نیروهای امنیتی افغان داشته باشند.

آلمان

اشرف

افغانستان

سفر

عبدالله

لندن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.